эрдэм шинжилгээний

мэдээллийн нэгдсэн систем

Лаборатори

Сургууль сонгоно уу!!

Байгууламжийн сорил шинжилгээний лаборатори

Агуулга Үзүүлэлтүүд Нэмэлт
1: Ерөнхий мэдээлэл
1 Сургууль/Хүрээлэн: Барилга, Архитектурын сургууль
2 Тэнхим: Барилгын инженерийн салбар
3 Лабораторийн нэр /Монгол/: Байгууламжийн сорил шинжилгээний лаборатори
4 Лабораторийн нэр /Англи/: LABORATORY OF CONSTRUCTION INSPECTION AND TEST
5 Лабораторийн хаяг: None
6 Ашиглалтад орсон он: 1971
7 Лабораторийн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийг шинэчилсэн он: 2021
8 Судалгааны үндсэн чиглэл: Барилгын бүтээцийн туршилт шинжилгээний ажлын хүрээнд дараах шинжилгээнүүдийг хийж гүйцэтгэдэг. Үүнд: o Барилгын төмөрбетон, мод, металл бүтээцийн хүчдэл хэв гажилтын судалгаа. o Барилгын бүтээцийн бат бэх, тогтворын судалгаа. o Барилгын бүтээцийн үл эвдэх сорил. Хэт авиа, соронзон, механик хэмжилт. o Барилгын бүтээцийн хүйтэнд тэсвэрлэлтийн судалгаа. o Төмөрбетон бүтээцийн карбонизацийн судалгаа. o Шинэ бетоны чанарын шинжилгээ. (Конусан суулт, температур, агаарын агууламж) o Барилгын бүтээцийн бодит туршилтууд o Барилгын бүтээцийн загвар дээрх туршилтууд.
2. Лабораторийн хүний нөөцийн мэдээлэл:
1 Лабораторийн эрхлэгч: Сосорбурам Пүрэвдорж, 99166352, s_pudo@must/edu.mn
2 Лаборатори хариуцагч ажилтан: ЭНХСАЙХАН ДӨЛГӨӨН, 80023998, e.dulguun@must.edu.mn
3. Лабораторийн төрөл:
1 Лабораторийн төрөл: Сорилтын
4. Магадлан итгэмж:
1 Магадлан итгэмжлэгдсэн эсэх: Үгүй
5. Лабораторид гүйцэтгэсэн судалгаа, үр дүнгийн мэдээлэл:
1 Гүйцэтгэсэн судалгааны нэр: Хучилтын төмөрбетон хавтангийн гал тэсвэрлэлтийн судалгаа
Он: 2016
Гарсан үр дүн: -
Тоо: 1
6. Лабораторийн тоног төхөөрөмж , багаж:
1 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Хэт авианы багаж
Хийгддэг туршилт судалгаа: Хүнд бетоны бат бэхийг хэт богино дууны аргаар тодорхойлох, Бетон-Үл эвдэх механик сорилын аргаар бетоны бат бэхийг тодорхойлох, Хэт богино авиагаар бетоны бат бэхийг тодорхойлох
2 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: WEW-1000B МАРКИЙН ШАХАЛТ БА СУНГАЛТЫН машин
Хийгддэг туршилт судалгаа: Барилгын бүтээцийн үл эвдэх сорил.
7. Төлбөрт үйлчилгээ:
1 Төлбөртэй хийгддэг туршилт, судалгаа: None
8. Зураг:

Ус, хүрээлэн буй орчны микробиологийн шинжилгээний лаборатори

Агуулга Үзүүлэлтүүд Нэмэлт
1: Ерөнхий мэдээлэл
1 Сургууль/Хүрээлэн: Барилга, Архитектурын сургууль
2 Тэнхим: Хүрээлэн буй орчны инженерийн салбар
3 Лабораторийн нэр /Монгол/: Ус, хүрээлэн буй орчны микробиологийн шинжилгээний лаборатори
4 Лабораторийн нэр /Англи/: Water and Environmental microbiology analysis laboratory
5 Лабораторийн хаяг: None
6 Ашиглалтад орсон он: 2018
7 Лабораторийн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийг шинэчилсэн он: 2019
8 Судалгааны үндсэн чиглэл: Ундны ба бохир усны микробиологи , гидробиологи, лаг, хог хаягдал, агаар, хөрсний шинжилгээ
2. Лабораторийн хүний нөөцийн мэдээлэл:
1 Лабораторийн эрхлэгч: БЯМБАЖАВ ЛХАГВАДУЛАМ, 99236512, lkhagvadulam@must.edu.mn
2 Лаборатори хариуцагч ажилтан: АЛТАНЦОЛМОН ЗУЛ, 94940718, zul.a@must,edu.mn
3. Лабораторийн төрөл:
1 Лабораторийн төрөл: Сургалт-судалгааны
4. Магадлан итгэмж:
1 Магадлан итгэмжлэгдсэн эсэх: Үгүй
5. Лабораторид гүйцэтгэсэн судалгаа, үр дүнгийн мэдээлэл:
1 Гүйцэтгэсэн судалгааны нэр: Саарал усны технологи
Он: 2021
Гарсан үр дүн: Саарал ус цэвэрлэх технологид үнсэн шүүгүүр материал ашиглах судлагаа"Ж.Даваацэрэн докторант
Тоо: 1
2 Гүйцэтгэсэн судалгааны нэр: Бохир ус халдваргүйжүүлэлт
Он: 2022
Гарсан үр дүн: Бохир ус халдваргүйжүүлэх технологийн судалгаа А.Зул , магистрант
Тоо: 1
3 Гүйцэтгэсэн судалгааны нэр: Газрын доорх ус
Он: 2022
Гарсан үр дүн: Говийн бүсийн газрын доорх усны чанарын үнэлгээ, хүнд металлыг бууруулах технологийн шийдэл Д.Мандахцацрал , докторант
Тоо: 1
4 Гүйцэтгэсэн судалгааны нэр: Төв цэвэрлэх байгууламжийн цэвэрлэгээний үр дүн
Он: 2023
Гарсан үр дүн: Төв цэвэрлэх байгууламжийн цэвэрлэгээний үр дүнг сайжруулах боломж Н.Болдбаатар докторант
Тоо: 1
5 Гүйцэтгэсэн судалгааны нэр: Ариун цэврийн байгууламж
Он: 2023
Гарсан үр дүн: Өрхийн ариун цэврийн байгууламжийг сайжруулах боломж С.Эрдэнэчимэг " магистрант
Тоо: 1
6 Гүйцэтгэсэн судалгааны нэр: АОВ
Он: 2016
Гарсан үр дүн: Байгалийн болон бохир усыг нанотехнологиор цэвэрлэх судалгаа. Доктор Б.Лхагвадулам
Тоо: 1
6. Лабораторийн тоног төхөөрөмж , багаж:
1 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Ус шүүгч аппарат -JTFA0214
Хийгддэг туршилт судалгаа: Ундны ус, байгалийн болон бохир ус, хаягдал, лаг гэх мэт судлагдахуунд микробиологийн цогц шинжилгээ Хүрээлэн буй орчны экологийн мониторинг, үнэлгээ Бохир уснын химийн шинжилгээ Бохир ус цэвэрлэгээний туршилт судалгаа Ундны усан дахь химийн шинжилгээ Хатуу хог хаягдлын ойролцоо анализ, туршилт судалгаа шинжилгээ Орчны агаарын шинжилгээ
2 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Автоклав, Shen An DSx
Хийгддэг туршилт судалгаа: Ундны ус, байгалийн болон бохир ус, хаягдал, лаг гэх мэт судлагдахуунд микробиологийн цогц шинжилгээ Хүрээлэн буй орчны экологийн мониторинг, үнэлгээ Бохир уснын химийн шинжилгээ Бохир ус цэвэрлэгээний туршилт судалгаа Ундны усан дахь химийн шинжилгээ Хатуу хог хаягдлын ойролцоо анализ, туршилт судалгаа шинжилгээ Орчны агаарын шинжилгээ
3 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Электрон жин /Хуучин/ EST120-4
Хийгддэг туршилт судалгаа: Ундны ус, байгалийн болон бохир ус, хаягдал, лаг гэх мэт судлагдахуунд микробиологийн цогц шинжилгээ Хүрээлэн буй орчны экологийн мониторинг, үнэлгээ Бохир уснын химийн шинжилгээ Бохир ус цэвэрлэгээний туршилт судалгаа Ундны усан дахь химийн шинжилгээ Хатуу хог хаягдлын ойролцоо анализ, туршилт судалгаа шинжилгээ Орчны агаарын шинжилгээ
4 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Пилетка DX-98-II
Хийгддэг туршилт судалгаа: Ундны ус, байгалийн болон бохир ус, хаягдал, лаг гэх мэт судлагдахуунд микробиологийн цогц шинжилгээ Хүрээлэн буй орчны экологийн мониторинг, үнэлгээ Бохир уснын химийн шинжилгээ Бохир ус цэвэрлэгээний туршилт судалгаа Ундны усан дахь химийн шинжилгээ Хатуу хог хаягдлын ойролцоо анализ, туршилт судалгаа шинжилгээ Орчны агаарын шинжилгээ
5 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Дулаан тогтоогч -термостат- WP25A
Хийгддэг туршилт судалгаа: Ундны ус, байгалийн болон бохир ус, хаягдал, лаг гэх мэт судлагдахуунд микробиологийн цогц шинжилгээ Хүрээлэн буй орчны экологийн мониторинг, үнэлгээ Бохир уснын химийн шинжилгээ Бохир ус цэвэрлэгээний туршилт судалгаа Ундны усан дахь химийн шинжилгээ Хатуу хог хаягдлын ойролцоо анализ, туршилт судалгаа шинжилгээ Орчны агаарын шинжилгээ
6 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Дулаан тогтоогч-термостат, WPL-30BE
Хийгддэг туршилт судалгаа: Ундны ус, байгалийн болон бохир ус, хаягдал, лаг гэх мэт судлагдахуунд микробиологийн цогц шинжилгээ Хүрээлэн буй орчны экологийн мониторинг, үнэлгээ Бохир уснын химийн шинжилгээ Бохир ус цэвэрлэгээний туршилт судалгаа Ундны усан дахь химийн шинжилгээ Хатуу хог хаягдлын ойролцоо анализ, туршилт судалгаа шинжилгээ Орчны агаарын шинжилгээ
7 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Хуруу шилний сэгчрэгч, MX-S Biobase
Хийгддэг туршилт судалгаа: Ундны ус, байгалийн болон бохир ус, хаягдал, лаг гэх мэт судлагдахуунд микробиологийн цогц шинжилгээ Хүрээлэн буй орчны экологийн мониторинг, үнэлгээ Бохир уснын химийн шинжилгээ Бохир ус цэвэрлэгээний туршилт судалгаа Ундны усан дахь химийн шинжилгээ Хатуу хог хаягдлын ойролцоо анализ, туршилт судалгаа шинжилгээ Орчны агаарын шинжилгээ
8 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Вакум насос GM-03311
Хийгддэг туршилт судалгаа: Ундны ус, байгалийн болон бохир ус, хаягдал, лаг гэх мэт судлагдахуунд микробиологийн цогц шинжилгээ Хүрээлэн буй орчны экологийн мониторинг, үнэлгээ Бохир уснын химийн шинжилгээ Бохир ус цэвэрлэгээний туршилт судалгаа Ундны усан дахь химийн шинжилгээ Хатуу хог хаягдлын ойролцоо анализ, туршилт судалгаа шинжилгээ Орчны агаарын шинжилгээ
9 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Вакум насос
Хийгддэг туршилт судалгаа: Ундны ус, байгалийн болон бохир ус, хаягдал, лаг гэх мэт судлагдахуунд микробиологийн цогц шинжилгээ Хүрээлэн буй орчны экологийн мониторинг, үнэлгээ Бохир уснын химийн шинжилгээ Бохир ус цэвэрлэгээний туршилт судалгаа Ундны усан дахь химийн шинжилгээ Хатуу хог хаягдлын ойролцоо анализ, туршилт судалгаа шинжилгээ Орчны агаарын шинжилгээ
10 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: БХХ инкубатор, IJ300
Хийгддэг туршилт судалгаа: Ундны ус, байгалийн болон бохир ус, хаягдал, лаг гэх мэт судлагдахуунд микробиологийн цогц шинжилгээ Хүрээлэн буй орчны экологийн мониторинг, үнэлгээ Бохир уснын химийн шинжилгээ Бохир ус цэвэрлэгээний туршилт судалгаа Ундны усан дахь химийн шинжилгээ Хатуу хог хаягдлын ойролцоо анализ, туршилт судалгаа шинжилгээ Орчны агаарын шинжилгээ
11 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Ламинар бокс Clean bench BBS-H1300/H1800
Хийгддэг туршилт судалгаа: Ундны ус, байгалийн болон бохир ус, хаягдал, лаг гэх мэт судлагдахуунд микробиологийн цогц шинжилгээ Хүрээлэн буй орчны экологийн мониторинг, үнэлгээ Бохир уснын химийн шинжилгээ Бохир ус цэвэрлэгээний туршилт судалгаа Ундны усан дахь химийн шинжилгээ Хатуу хог хаягдлын ойролцоо анализ, туршилт судалгаа шинжилгээ Орчны агаарын шинжилгээ
12 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Хөргөгч, Beko
Хийгддэг туршилт судалгаа: Микробиологийн туршилтын дээж хадгалах
7. Төлбөрт үйлчилгээ:
1 Төлбөртэй хийгддэг туршилт, судалгаа: Ундны ус -Клостридум перфригенс
2 Төлбөртэй хийгддэг туршилт, судалгаа: Ундны ус -Гэдэсний бүлгийн нян
3 Төлбөртэй хийгддэг туршилт, судалгаа: Ундны ус -E.coli
4 Төлбөртэй хийгддэг туршилт, судалгаа: Ундны ус -Псевдомонас
5 Төлбөртэй хийгддэг туршилт, судалгаа: Бохир ус - Нянгийн ерөнхий тоо
6 Төлбөртэй хийгддэг туршилт, судалгаа: Бохир ус - Энтерококкийн таньц
7 Төлбөртэй хийгддэг туршилт, судалгаа: Бохир ус - Гэдэсний бүлгийн нян /Коли-титр коли индекс/
8 Төлбөртэй хийгддэг туршилт, судалгаа: Бохир ус - Гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч/e.coli, salmonella/
9 Төлбөртэй хийгддэг туршилт, судалгаа: Бохир ус - Клостридум перфригенс
10 Төлбөртэй хийгддэг туршилт, судалгаа: Бохир ус - Гидробиологи
11 Төлбөртэй хийгддэг туршилт, судалгаа: Лагийн эзэлхүүн
12 Төлбөртэй хийгддэг туршилт, судалгаа: Лагийн тун
13 Төлбөртэй хийгддэг туршилт, судалгаа: Лагийн индекс
14 Төлбөртэй хийгддэг туршилт, судалгаа: Лагийн чийглэг
15 Төлбөртэй хийгддэг туршилт, судалгаа: Лагийн үнслэг
16 Төлбөртэй хийгддэг туршилт, судалгаа: Лаг-Бичил биетийн шинж чанар
17 Төлбөртэй хийгддэг туршилт, судалгаа: Агаарын шинжилгээ Нянгийн бактерийн тоо
18 Төлбөртэй хийгддэг туршилт, судалгаа: Агаарын шинжилгээ- Цус задлагч коккууд
19 Төлбөртэй хийгддэг туршилт, судалгаа: Хөрсний шинжилгээ -Бактерийн ерөнхий тоо тоолох
20 Төлбөртэй хийгддэг туршилт, судалгаа: Ундны ус -Гэдэсний бүлгийн эмгэг төрөгч
21 Төлбөртэй хийгддэг туршилт, судалгаа: Ундны ус -Нийт нянгийн тоо
22 Төлбөртэй хийгддэг туршилт, судалгаа: Хөрсний шинжилгээ -Клостридум перфрингенс
23 Төлбөртэй хийгддэг туршилт, судалгаа: Хөрсний шинжилгээ -Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян
8. Зураг:

Усны барилга байгууламжийн лаборатори

Агуулга Үзүүлэлтүүд Нэмэлт
1: Ерөнхий мэдээлэл
1 Сургууль/Хүрээлэн: Барилга, Архитектурын сургууль
2 Тэнхим: Инженерийн байгууламжийн салбар
3 Лабораторийн нэр /Монгол/: Усны барилга байгууламжийн лаборатори
4 Лабораторийн нэр /Англи/: Hydraulic engineering laboratory
5 Лабораторийн хаяг: None
6 Ашиглалтад орсон он: 1972
7 Лабораторийн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийг шинэчилсэн он: 2013
8 Судалгааны үндсэн чиглэл: Гидравликийн загварчлал, хөрсний ус физикийн шинж чанар, гидрометрийн хээрийн судалгаа
2. Лабораторийн хүний нөөцийн мэдээлэл:
1 Лаборатори хариуцагч ажилтан: БАДАРЧ АЮУРЗАНА, None, None
2 Лабораторийн эрхлэгч: НЯМЖАВ БОЛДБААТАР, 99013381, n_boldbaatar@must.edu.mn
3. Лабораторийн төрөл:
1 Лабораторийн төрөл: Сургалт-судалгааны
4. Магадлан итгэмж:
1 Магадлан итгэмжлэгдсэн эсэх: Үгүй
5. Лабораторид гүйцэтгэсэн судалгаа, үр дүнгийн мэдээлэл:
1 Гүйцэтгэсэн судалгааны нэр: Дөргөний усан цахилгаан станцын усны барилга байгууламжийн мониторингийн ажил
Он: 2017
Гарсан үр дүн: Магистрын диплом
Тоо: 1
6. Лабораторийн тоног төхөөрөмж , багаж:
1 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Гидравликийн лоток L=3 м урт
Хийгддэг туршилт судалгаа: Задгай голдиролын туршилт, судалгаа, вертушканы тохиргоо, усны барилга байгууламжийн хоёр хэмжээст физик загварчлал
2 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Apache 3 алсын удирдлагатай завь
Хийгддэг туршилт судалгаа: Нуур, гол мөрний ёроолын гүний судалгаа
3 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Усны чанарын зөөврийн багажууд
Хийгддэг туршилт судалгаа: Гадаргын усны чанарын үзүүлэлтүүдийг хээрийн нөхцөлд тодорхойлох электрон багажууд
4 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Урсгалын хурд хэмжигч Flomath
Хийгддэг туршилт судалгаа: Гол, нуурын усны урсгалын хурд хэмжигч цахилгаан соронзон багаж
7. Төлбөрт үйлчилгээ:
1 Төлбөртэй хийгддэг туршилт, судалгаа: Голын хөндлөн огтлол, зарцуулга тодорхойлох судалгаа
2 Төлбөртэй хийгддэг туршилт, судалгаа: Гол, нуурын ёроолын батиметрийн судалгаа
3 Төлбөртэй хийгддэг туршилт, судалгаа: Усны барилгын физик загварчлал
4 Төлбөртэй хийгддэг туршилт, судалгаа: Хөрсний ус физикийн үзүүлэлтүүд тодорхойлох
8. Зураг:

Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын сургалтын лаборатори

Агуулга Үзүүлэлтүүд Нэмэлт
1: Ерөнхий мэдээлэл
1 Сургууль/Хүрээлэн: Барилга, Архитектурын сургууль
2 Тэнхим: Хүрээлэн буй орчны инженерийн салбар
3 Лабораторийн нэр /Монгол/: Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилгын сургалтын лаборатори
4 Лабораторийн нэр /Англи/: Energy efficient building laboratory
5 Лабораторийн хаяг: None
6 Ашиглалтад орсон он: 2023
7 Лабораторийн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийг шинэчилсэн он: 2023
8 Судалгааны үндсэн чиглэл: Сургалт
2. Лабораторийн хүний нөөцийн мэдээлэл:
1 Лаборатори хариуцагч ажилтан: ДАШДАВАА ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ, 99009564, erdee@must.edu.mn
2 Лаборатори хариуцагч ажилтан: АЛТАНЦОЛМОН ЗУЛ, 94940718, zul.a@must,edu.mn
3. Лабораторийн төрөл:
1 Лабораторийн төрөл: Сургалт-туршилтын
4. Магадлан итгэмж:
1 Магадлан итгэмжлэгдсэн эсэх: Үгүй
5. Лабораторид гүйцэтгэсэн судалгаа, үр дүнгийн мэдээлэл:
1 Гүйцэтгэсэн судалгааны нэр: Дулааны насосны бүтэц
Он: 2023
Гарсан үр дүн: Дулааны насосны бүтэц, ажиллах зарчимтай танилцах туршилт
Тоо: 1
2 Гүйцэтгэсэн судалгааны нэр: Дулааны насосны ашигт үйлийн коэффициент
Он: 2023
Гарсан үр дүн: Дулааны насосны а.ү.к-ыг тодорхойлох туршилт
Тоо: 1
3 Гүйцэтгэсэн судалгааны нэр: Нарны эрчим хүч үйлдвэрлэл
Он: 2023
Гарсан үр дүн: Нарны эрчим хүч үйлдвэрлэлд нарны хөдөлгөөний нөлөөллийг тодорхойлох туршилт
Тоо: 1
4 Гүйцэтгэсэн судалгааны нэр: Салхины хурд ба салхин турбины хоорондын хамаарал
Он: 2023
Гарсан үр дүн: Салхины хурд ба салхин турбины хоорондын хамаарлыг судлах туршилт
Тоо: 1
5 Гүйцэтгэсэн судалгааны нэр: Конденсатор ба компрессорын энергийн балансыг тодорхойлох
Он: 2023
Гарсан үр дүн: Конденсатор ба компрессорын энергийн балансыг тодорхойлох туршилт, Q-t, P-h диаграмм
Тоо: 1
6 Гүйцэтгэсэн судалгааны нэр: Даралтаас хамааралтай агаарын хувьсах зарцуулалт
Он: 2023
Гарсан үр дүн: Даралтаас хамааралтай агаарын хувьсах зарцуулалт бүхий системийн үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох туршилт
Тоо: 1
7 Гүйцэтгэсэн судалгааны нэр: Даралтаас хамааралгүй агаарын хувьсах зарцуулалт
Он: 2023
Гарсан үр дүн: Даралтаас хамааралгүй агаарын хувьсах зарцуулалт бүхий системийн үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох туршилт
Тоо: 1
6. Лабораторийн тоног төхөөрөмж , багаж:
1 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: TB-220401RT-001 Hybrid Renewable Energy Trainer туршилтын төхөөрөмж
Хийгддэг туршилт судалгаа: Нар, салхи, устөрөгч зэрэг сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрүүдээс цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх сургалт туршилт
2 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: TB-220616N-002 HEAT PUMP туршилтын төхөөрөмж 3.
Хийгддэг туршилт судалгаа: Дулааны насосны сургалт туршилт
3 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Барилгын ХАСК-Ин системийн хяналт, удирдлагын төхөөрөмж
Хийгддэг туршилт судалгаа: ХАСК-ийн системийн хяналт удирдлагын системийн сургалт туршилт
7. Төлбөрт үйлчилгээ:
1 Төлбөртэй хийгддэг туршилт, судалгаа: None
8. Зураг:

Авто замын материалын лаборатори

Агуулга Үзүүлэлтүүд Нэмэлт
1: Ерөнхий мэдээлэл
1 Сургууль/Хүрээлэн: Барилга, Архитектурын сургууль
2 Тэнхим: Инженерийн байгууламжийн салбар
3 Лабораторийн нэр /Монгол/: Авто замын материалын лаборатори
4 Лабораторийн нэр /Англи/: Laboratory of road material
5 Лабораторийн хаяг: None
6 Ашиглалтад орсон он: 2008
7 Лабораторийн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийг шинэчилсэн он: 2015
8 Судалгааны үндсэн чиглэл: Авто замын далан, хучилтын материалын шинжилгээ
2. Лабораторийн хүний нөөцийн мэдээлэл:
1 Лабораторийн эрхлэгч: САМБУУДОРЖ АМАРБУЯН, 99004497, amarbuyan.s@must.edu.mn
2 Лаборатори хариуцагч ажилтан: Дашдаваа Энхболор, 99133194, enkhbolor08@must.edu.mn
3. Лабораторийн төрөл:
1 Лабораторийн төрөл: Сургалт-судалгааны
4. Магадлан итгэмж:
1 Магадлан итгэмжлэгдсэн эсэх: Тийм
2 Магадлан итгэмжлэлийн төрөл: 1
3 Магадлан итгэмжлэгч байгууллага: Үндэсний итгэмжлэлийн төв
4 Анх итгэмжлэгдсэн он: 2007-11-30T00:00:00
5 Сүүлд итгэмжлэгдсэн он: 2022-12-28T00:00:00
6 Итгэмжлэлийн тодорхойлсон хүрээ: Хөрс, Хайрга, дайрга, Элс, Ул хөрс, Далан, суурийн нягтруулсан хөрс, Далан, хайрга, дайрга, Битум, Асфальтбетон
5. Лабораторид гүйцэтгэсэн судалгаа, үр дүнгийн мэдээлэл:
1 Гүйцэтгэсэн судалгааны нэр: Гүүрийн даацын бүтээцийг CARBODUR, SICA WRAP материалаар хүчитгэх схемийг оновчлох судалгаа,
Он: 2023
Гарсан үр дүн: Өгүүлэл бичиж, сэдэв хамгаалсан магистр Б.Баяржаргал
Тоо: 1
2 Гүйцэтгэсэн судалгааны нэр: Мяндас полимер арматур (FRP-FIBER REINFORCED PLATICS)-тай зорчих хэсгийн хавтанг харьцуулсан судалгаа,
Он: 2023
Гарсан үр дүн: Өгүүлэл бичиж, сэдэв хамгаалсан магистр Э.Энхсайхан
Тоо: 1
3 Гүйцэтгэсэн судалгааны нэр: Олон түвшний уулзварын гогцоо рампын хамгийн бага эргэлтийн радиусыг тодорхойлох судалгаа,
Он: 2023
Гарсан үр дүн: Өгүүлэл бичиж, сэдэв хамгаалсан магистр Д.Баярхүү
Тоо: 1
4 Гүйцэтгэсэн судалгааны нэр: Сларри сийл технологийн оновчтой орц сонголтын судалгаа,
Он: 2023
Гарсан үр дүн: Өгүүлэл бичиж, сэдэв хамгаалсан магистр Г.Анхцэцэг
Тоо: 1
6. Лабораторийн тоног төхөөрөмж , багаж:
1 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Авто замын далан, хучилтын материалын шинжилгээ судалгаа
Хийгддэг туршилт судалгаа: Хучилтын гадаргуун гулсалтын эсэргүүцлийг хэмжих багаж, Хучилтын гадаргуун гулсалтын эсэргүүцлийг хэмжих багаж Маршаллын пресс /дижитал/ багаж 50кН,
2 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Асфальтбетоны барьцалдалт, шахалтын бат бэх тодорхойлох судалгаа
Хийгддэг туршилт судалгаа: Битумын уярах хэм тодорхойлогч,
3 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Битумын марк тодорхойлох судалгаа
Хийгддэг туршилт судалгаа: Зүү шигдэлт тодорхойлох багаж,
7. Төлбөрт үйлчилгээ:
1 Төлбөртэй хийгддэг туршилт, судалгаа: Хөрсний шинжилгээ, авто замын далан суурийн даац, нягтрал тодорхойлох туршилт
8. Зураг:

Барилгын материалын лаборатори

Агуулга Үзүүлэлтүүд Нэмэлт
1: Ерөнхий мэдээлэл
1 Сургууль/Хүрээлэн: Барилга, Архитектурын сургууль
2 Тэнхим: Барилгын инженерийн салбар
3 Лабораторийн нэр /Монгол/: Барилгын материалын лаборатори
4 Лабораторийн нэр /Англи/: Construction Materials Laboratory
5 Лабораторийн хаяг: None
6 Ашиглалтад орсон он: 1985
7 Лабораторийн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийг шинэчилсэн он: 2019
8 Судалгааны үндсэн чиглэл: Барилгын материалын үндсэн шинж чанарыг стандартын дагуу турших.
2. Лабораторийн хүний нөөцийн мэдээлэл:
1 Лабораторийн эрхлэгч: ПҮРЭВ СЭРГЭЛЭН, 99133271, psergee@must.edu.mn
2 Лаборатори хариуцагч ажилтан: БУДЖАВ АМАРЗАЯА, 99007684, amaraa0411@must.edu.mn
3. Лабораторийн төрөл:
1 Лабораторийн төрөл: Сургалт-туршилтын
4. Магадлан итгэмж:
1 Магадлан итгэмжлэгдсэн эсэх: Тийм
2 Магадлан итгэмжлэлийн төрөл: 1
3 Магадлан итгэмжлэгч байгууллага: Үндэсний итгэмжлэлийн төв
4 Анх итгэмжлэгдсэн он: 2007-11-30T00:00:00
5 Сүүлд итгэмжлэгдсэн он: 2022-12-28T00:00:00
6 Итгэмжлэлийн тодорхойлсон хүрээ: Цемент, барилгын ажилд хэрэглэх элс, гадна ханын өнгөлгөөний хавтанцар, ханын гадна өнгөлгөөний хавтанцар, галд тэсвэртэй тоосго, царууц тоосго, бетон тоосго, эрдэс хөвөн, зүймэл шал, бетоны бат бэхийн физик механик сорилт шинжилгээ.
5. Лабораторид гүйцэтгэсэн судалгаа, үр дүнгийн мэдээлэл:
1 Гүйцэтгэсэн судалгааны нэр: Хөтөлийн дэр бетоны үйлдвэрийн баталгаажуулалт
Он: 2022
Гарсан үр дүн: Баталгаажуулалт
Тоо: 1
6. Лабораторийн тоног төхөөрөмж , багаж:
1 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: ПСУ 250 пресс
Хийгддэг туршилт судалгаа: 250 тн шахах пресс
2 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: ПСУ10 пресс
Хийгддэг туршилт судалгаа: 10 тн шахах пресс
3 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Шигшүүрийн суурь
Хийгддэг туршилт судалгаа: Барилгад хэрэглэх элс, хайрганы физик механик шинж чанарыг тодорхойлох
4 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Хатаагуур
Хийгддэг туршилт судалгаа: Дээж хатаах камер
7. Төлбөрт үйлчилгээ:
1 Төлбөртэй хийгддэг туршилт, судалгаа: Барилгын материалын физик механик шинж чанаруудыг тодорхойлох
8. Зураг:

Керамик материал болон барилгын материалын туршилт, судалгааны лаборатори

Агуулга Үзүүлэлтүүд Нэмэлт
1: Ерөнхий мэдээлэл
1 Сургууль/Хүрээлэн: Барилга, Архитектурын сургууль
2 Тэнхим: Барилгын инженерийн салбар
3 Лабораторийн нэр /Монгол/: Керамик материал болон барилгын материалын туршилт, судалгааны лаборатори
4 Лабораторийн нэр /Англи/: Ceramic and construction material research and testing laboratory
5 Лабораторийн хаяг: None
6 Ашиглалтад орсон он: 2007
7 Лабораторийн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийг шинэчилсэн он: 2019
8 Судалгааны үндсэн чиглэл: Магистр, докторын иж бүрэн судалгаа явуулахад ахисан түвшиний оюутнуудын иж бүрэн судалгааг явуулахад чиглэгдсэн. Судалгааны лаборатори нь орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсоноос гадна үндэсний итгэмжлэлийн төв. Эталон хэмжүүр ХХК- тай хамтран ажилладаг учраас тоног төхөөрөмжийн үйл ажиллагааны найдвартай байдал бүрэн хангагдсан болно. Судалгаанаас гарсан үр дүн олон улсын нэр хүнд бүхий сэтгүүлүүд болон олон улсын төсөлд шууд хэрэглэх боломжтой.
2. Лабораторийн хүний нөөцийн мэдээлэл:
1 Лабораторийн эрхлэгч: ПҮРЭВ СЭРГЭЛЭН, 99133271, psergee@must.edu.mn
2 Лаборатори хариуцагч ажилтан: БУДЖАВ АМАРЗАЯА, 99007684, amaraa0411@must.edu.mn
3. Лабораторийн төрөл:
1 Лабораторийн төрөл: Судалгааны
4. Магадлан итгэмж:
1 Магадлан итгэмжлэгдсэн эсэх: Тийм
2 Магадлан итгэмжлэлийн төрөл: 1
3 Магадлан итгэмжлэгч байгууллага: Үндэсний итгэмжлэлийн төв
4 Анх итгэмжлэгдсэн он: 2007-11-10T00:00:00
5 Сүүлд итгэмжлэгдсэн он: 2022-12-28T00:00:00
6 Итгэмжлэлийн тодорхойлсон хүрээ: Цемент, барилгын ажилд хэрэглэх элс, гадна ханын өнгөлгөөний хавтанцар, ханын гадна өнгөлгөөний хавтанцар, галд тэсвэртэй тоосго, царууц тоосго, бетон тоосго, эрдэс хөвөн, зүймэл шал, бетоны бат бэхийн физик механик сорилт шинжилгээ.
5. Лабораторид гүйцэтгэсэн судалгаа, үр дүнгийн мэдээлэл:
1 Гүйцэтгэсэн судалгааны нэр: Японы засгийн газрын хөнгөлттэй зээлээр хэрэгжиж буй Дулааны цахилгаан станцын хаягдал үнсийг барилгын материалын үйлдвэрлэлд хэрэглэх ногоон ирээдүй төсөл ирээдүй төсөл
Он: 2016
Гарсан үр дүн: Олон улсын нэр хүндтэй scopus сэтгүүлд 9 өгүүлэл бичиж нийтлүүлсэн. Япон улсад 3 магистр, 5 доктор, Монгол улсад 1 магистр, 5 докторыг тус тус төгсгөсөн.
Тоо: 9
6. Лабораторийн тоног төхөөрөмж , багаж:
1 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: дээж хадгалах чийг болон температурын автомат тохируулгатай багаж
Хийгддэг туршилт судалгаа: Нам температурт сорьц бэхжүүлэх, хадгалах камер. 600С-аас + 2000С-д материал, бүтээгдэхүүнийг хадгалах бөгөөд температурын өсөлт, барилтын хугацаа зэргийг программ хангамжаар тохируулна
2 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Бөмбөлөгт тээрэм
Хийгддэг туршилт судалгаа: 100 кг хүртэлх материалыг нунтаглах бөмбөлөгт тээрэм. Эргэлт болон хугацааны автомат удирдлагатай.
3 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Суулт тодорхойлох багажийн хэмжилтийн хэсэг
Хийгддэг туршилт судалгаа: Бетон зуурмагийн суулт тодорхойлогч
4 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: өгөгдөл уншигч
Хийгддэг туршилт судалгаа: Өгөгдөл хэмжигч: Дурын төхөөрөмжөөс дурын өгөгдлыг 100 сувгаар хэмжиж хадгал.
5 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Шатаах зуух
Хийгддэг туршилт судалгаа: 1000 0 С шатаах зуух
6 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Юнгын модуль хэмжигч
Хийгддэг туршилт судалгаа: Юнгийн модуль тодорхойлох багаж. Барилгын материал, бүтээцийн шинж чанар, эдэлгээнд дүгнэлт өгөхөд ашигладаг үндсэн үзүүлэлт.
7. Төлбөрт үйлчилгээ:
1 Төлбөртэй хийгддэг туршилт, судалгаа: Барилгын материалуудын физик, механик шинжилгээ
8. Зураг:

Бетон болон барьцалдах материалын туршилт судалгааны лаборатори

Агуулга Үзүүлэлтүүд Нэмэлт
1: Ерөнхий мэдээлэл
1 Сургууль/Хүрээлэн: Барилга, Архитектурын сургууль
2 Тэнхим: Барилгын инженерийн салбар
3 Лабораторийн нэр /Монгол/: Бетон болон барьцалдах материалын туршилт судалгааны лаборатори
4 Лабораторийн нэр /Англи/: Concrete and construction material research and testing laboratory
5 Лабораторийн хаяг: None
6 Ашиглалтад орсон он: 2007
7 Лабораторийн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийг шинэчилсэн он: 2009
8 Судалгааны үндсэн чиглэл: Магистр, докторын иж бүрэн судалгаа явуулахад ахисан түвшиний оюутнуудын иж бүрэн судалгааг явуулахад чиглэгдсэн. Судалгааны лаборатори нь орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсоноос гадна үндэсний итгэмжлэлийн төв. Эталон хэмжүүр ХХК- тай хамтран ажилладаг учраас тоног төхөөрөмжийн үйл ажиллагааны найдвартай байдал бүрэн хангагдсан болно. Судалгаанаас гарсан үр дүн олон улсын нэр хүнд бүхий сэтгүүлүүд болон олон улсын төсөлд шууд хэрэглэх боломжтой.
2. Лабораторийн хүний нөөцийн мэдээлэл:
1 Лабораторийн эрхлэгч: ПҮРЭВ СЭРГЭЛЭН, 99133271, psergee@must.edu.mn
2 Лаборатори хариуцагч ажилтан: БУДЖАВ АМАРЗАЯА, 99007684, amaraa0411@must.edu.mn
3. Лабораторийн төрөл:
1 Лабораторийн төрөл: Судалгааны
4. Магадлан итгэмж:
1 Магадлан итгэмжлэгдсэн эсэх: Тийм
2 Магадлан итгэмжлэлийн төрөл: 1
3 Магадлан итгэмжлэгч байгууллага: Үндэсний итгэмжлэлийн төв
4 Анх итгэмжлэгдсэн он: 2007-11-10T00:00:00
5 Сүүлд итгэмжлэгдсэн он: 2022-12-28T00:00:00
6 Итгэмжлэлийн тодорхойлсон хүрээ: Цемент, барилгын ажилд хэрэглэх элс, гадна ханын өнгөлгөөний хавтанцар, ханын гадна өнгөлгөөний хавтанцар, галд тэсвэртэй тоосго, царууц тоосго, бетон тоосго, эрдэс хөвөн, зүймэл шал, бетоны бат бэхийн физик механик сорилт шинжилгээ.
5. Лабораторид гүйцэтгэсэн судалгаа, үр дүнгийн мэдээлэл:
1 Гүйцэтгэсэн судалгааны нэр: Японы засгийн газрын хөнгөлттэй зээлээр хэрэгжиж буй Дулааны цахилгаан станцын хаягдал үнсийг барилгын материалын үйлдвэрлэлд хэрэглэх ногоон ирээдүй төсөл ирээдүй төсөл
Он: 2016
Гарсан үр дүн: Олон улсын нэр хүндтэй scopus сэтгүүлд 9 өгүүлэл бичиж нийтлүүлсэн. Япон улсад 3 магистр, 5 доктор, Монгол улсад 1 магистр, 5 докторыг тус тус төгсгөсөн.
Тоо: 9
6. Лабораторийн тоног төхөөрөмж , багаж:
1 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Олон үйлдэлт пресс UH-F500KNX
Хийгддэг туршилт судалгаа: Shimadzu Corporation-ын олон үйлдэлт пресс нь арматурыг сунган таслахаас гадна бүх төрлийн барилгын материалын шахалт, гулзайлт суналтын бат бэхийг тодорхойлно.
2 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Шахалтын бат бэх тодорхойлох пресс
Хийгддэг туршилт судалгаа: Shimadzu Corporation-ын 200 тн –ын шахах пресс нь автомат болон гар ажиллагаар ажиллах бөгөөд сорьцын хэлбэр, хэмжээг өгөхөд бат бэхийн үзүүлэлт нь МПа-аар тооцогдон гарч ирнэ. 1000 болон түүнээс дээш өндөр маркийн бетоны бат бэхийг тодорхойлно.Комьпютер, өгөдөл хэмжигч зэрэгтэй холбогдоно.
3 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Халуунаар хэвлэх машин
Хийгддэг туршилт судалгаа: Сорьцыг 2000С хүртэл халуунаар шахах пресс. Түүнийг үнс болон бусад хаягдал материал ашиглан орчин үеийн шинэ нэр төрлийн материал гарган авах судалгаа, туршилтанд хэрэглэгдэнэ.
4 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Хөлдөөх камер TFR-3010S-TH
Хийгддэг туршилт судалгаа: Материалын хүйтэн тэсвэрлэлтийг олон улсын стандартын дагуу В аргаар буюу агаарт хөлдөөж, усанд гэсгээх хүйтэн тэсвэрлэлтийн туршилтын багаж. Энэ нь эрс тэс уур амьсгалтай Монгол орны хувьд барилгын материалын удаан эдэлгээний чанарыг тодорхойлох үндсэн үзүүлэлт болно
5 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Хөлдөөх камер TFS-100-TH
Хийгддэг туршилт судалгаа: Материалын хүйтэн тэсвэрлэлтийг олон улсын стандартын дагуу А аргаар буюу усанд хөлдөөж, усанд гэсгээх хүйтэн тэсвэрлэлтийн туршилтын багаж. Энэ нь гүүр болон усны барилга байгууламжинд хэрэглэх бетоны туршилтанд өргөн хэрэглэгдэнэ.
7. Төлбөрт үйлчилгээ:
1 Төлбөртэй хийгддэг туршилт, судалгаа: Барилгын материалуудын физик, механик шинжилгээ
8. Зураг:

Ус, хүрээлэн буй орчны химийн шинжилгээний лаборатори

Агуулга Үзүүлэлтүүд Нэмэлт
1: Ерөнхий мэдээлэл
1 Сургууль/Хүрээлэн: Барилга, Архитектурын сургууль
2 Тэнхим: Хүрээлэн буй орчны инженерийн салбар
3 Лабораторийн нэр /Монгол/: Ус, хүрээлэн буй орчны химийн шинжилгээний лаборатори
4 Лабораторийн нэр /Англи/: Water and Environmental chemical analysis laboratory
5 Лабораторийн хаяг: None
6 Ашиглалтад орсон он: 1984
7 Лабораторийн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийг шинэчилсэн он: 2015
8 Судалгааны үндсэн чиглэл: Ундны ба бохир усны, гидробиологи, лаг, хог хаягдал, агаар, хөрсний химийн шинжилгээ
2. Лабораторийн хүний нөөцийн мэдээлэл:
1 Лаборатори хариуцагч ажилтан: АЛТАНЦОЛМОН ЗУЛ, 94940718, zul.a@must,edu.mn
2 Лабораторийн эрхлэгч: БЯМБАЖАВ ЛХАГВАДУЛАМ, 99236512, lkhagvadulam@must.edu.mn
3. Лабораторийн төрөл:
1 Лабораторийн төрөл: Сургалт-судалгааны
4. Магадлан итгэмж:
1 Магадлан итгэмжлэгдсэн эсэх: Үгүй
5. Лабораторид гүйцэтгэсэн судалгаа, үр дүнгийн мэдээлэл:
1 Гүйцэтгэсэн судалгааны нэр: AOB.
Он: 2016
Гарсан үр дүн: Байгалийн болон бохир усыг нанотехнологиор цэвэрлэх судалгаа. Доктор Б.Лхагвадулам
Тоо: 1
2 Гүйцэтгэсэн судалгааны нэр: Саарал усны технологи
Он: 2021
Гарсан үр дүн: Саарал ус цэвэрлэх технологид үнсэн шүүгүүр материал ашиглах судлагаа"Ж.Даваацэрэн докторант
Тоо: 1
3 Гүйцэтгэсэн судалгааны нэр: Бохир ус халдваргүйжүүлэлт
Он: 2022
Гарсан үр дүн: 2022 Бохир ус халдваргүйжүүлэх технологийн судалгаа А.Зул , магистрант
Тоо: 1
4 Гүйцэтгэсэн судалгааны нэр: Газрын доорх ус
Он: 2022
Гарсан үр дүн: "Говийн бүсийн газрын доорх усны чанарын үнэлгээ, хүнд металлыг бууруулах технологийн шийдэл Д.Мандахцацрал , докторант
Тоо: 1
5 Гүйцэтгэсэн судалгааны нэр: Төв цэвэрлэх байгууламжийн цэвэрлэгээний үр дүн
Он: 2023
Гарсан үр дүн: Төв цэвэрлэх байгууламжийн цэвэрлэгээний үр дүнг сайжруулах боломж Н.Болдбаатар докторант
Тоо: 1
6 Гүйцэтгэсэн судалгааны нэр: Ариун цэврийн байгууламж
Он: 2023
Гарсан үр дүн: "Өрхийн ариун цэврийн байгууламжийг сайжруулах боломж С.Эрдэнэчимэг " магистрант
Тоо: 1
6. Лабораторийн тоног төхөөрөмж , багаж:
1 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Усан банн,
Хийгддэг туршилт судалгаа: Хүрээлэн буй орчны экологийн мониторинг, үнэлгээ Бохир уснын химийн шинжилгээ Бохир ус цэвэрлэгээний туршилт судалгаа Ундны усан дахь химийн шинжилгээ Хатуу хог хаягдлын ойролцоо анализ, туршилт судалгаа шинжилгээ Орчны агаарын шинжилгээ
2 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Biobase BA2004C,
Хийгддэг туршилт судалгаа: Хүрээлэн буй орчны экологийн мониторинг, үнэлгээ Бохир уснын химийн шинжилгээ Бохир ус цэвэрлэгээний туршилт судалгаа Ундны усан дахь химийн шинжилгээ Хатуу хог хаягдлын ойролцоо анализ, туршилт судалгаа шинжилгээ Орчны агаарын шинжилгээ
3 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Хатаах шүүгээ,
Хийгддэг туршилт судалгаа: Хүрээлэн буй орчны экологийн мониторинг, үнэлгээ Бохир уснын химийн шинжилгээ Бохир ус цэвэрлэгээний туршилт судалгаа Ундны усан дахь химийн шинжилгээ Хатуу хог хаягдлын ойролцоо анализ, туршилт судалгаа шинжилгээ Орчны агаарын шинжилгээ
4 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: G102106 WHE- 25AB,
Хийгддэг туршилт судалгаа: Хүрээлэн буй орчны экологийн мониторинг, үнэлгээ Бохир уснын химийн шинжилгээ Бохир ус цэвэрлэгээний туршилт судалгаа Ундны усан дахь химийн шинжилгээ Хатуу хог хаягдлын ойролцоо анализ, туршилт судалгаа шинжилгээ Орчны агаарын шинжилгээ
5 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Соронзон хутгуур,
Хийгддэг туршилт судалгаа: Хүрээлэн буй орчны экологийн мониторинг, үнэлгээ Бохир уснын химийн шинжилгээ Бохир ус цэвэрлэгээний туршилт судалгаа Ундны усан дахь химийн шинжилгээ Хатуу хог хаягдлын ойролцоо анализ, туршилт судалгаа шинжилгээ Орчны агаарын шинжилгээ
6 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Кондуктометр- Conductivity Mettler tolido,
Хийгддэг туршилт судалгаа: Хүрээлэн буй орчны экологийн мониторинг, үнэлгээ Бохир уснын химийн шинжилгээ Бохир ус цэвэрлэгээний туршилт судалгаа Ундны усан дахь химийн шинжилгээ Хатуу хог хаягдлын ойролцоо анализ, туршилт судалгаа шинжилгээ Орчны агаарын шинжилгээ
7 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: pH метр - Mettler tolido,
Хийгддэг туршилт судалгаа: Хүрээлэн буй орчны экологийн мониторинг, үнэлгээ Бохир уснын химийн шинжилгээ Бохир ус цэвэрлэгээний туршилт судалгаа Ундны усан дахь химийн шинжилгээ Хатуу хог хаягдлын ойролцоо анализ, туршилт судалгаа шинжилгээ Орчны агаарын шинжилгээ
8 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Халаагчтай хутгагч,
Хийгддэг туршилт судалгаа: Хүрээлэн буй орчны экологийн мониторинг, үнэлгээ Бохир уснын химийн шинжилгээ Бохир ус цэвэрлэгээний туршилт судалгаа Ундны усан дахь химийн шинжилгээ Хатуу хог хаягдлын ойролцоо анализ, туршилт судалгаа шинжилгээ Орчны агаарын шинжилгээ
9 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Amtast basic,
Хийгддэг туршилт судалгаа: Хүрээлэн буй орчны экологийн мониторинг, үнэлгээ Бохир уснын химийн шинжилгээ Бохир ус цэвэрлэгээний туршилт судалгаа Ундны усан дахь химийн шинжилгээ Хатуу хог хаягдлын ойролцоо анализ, туршилт судалгаа шинжилгээ Орчны агаарын шинжилгээ
10 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Электрон жин /Хуучин/,
Хийгддэг туршилт судалгаа: Хүрээлэн буй орчны экологийн мониторинг, үнэлгээ Бохир уснын химийн шинжилгээ Бохир ус цэвэрлэгээний туршилт судалгаа Ундны усан дахь химийн шинжилгээ Хатуу хог хаягдлын ойролцоо анализ, туршилт судалгаа шинжилгээ Орчны агаарын шинжилгээ
11 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Palintest 9100
Хийгддэг туршилт судалгаа: Хүрээлэн буй орчны экологийн мониторинг, үнэлгээ Бохир уснын химийн шинжилгээ Бохир ус цэвэрлэгээний туршилт судалгаа Ундны усан дахь химийн шинжилгээ Хатуу хог хаягдлын ойролцоо анализ, туршилт судалгаа шинжилгээ Орчны агаарын шинжилгээ
12 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Турбидиметр,
Хийгддэг туршилт судалгаа: Хүрээлэн буй орчны экологийн мониторинг, үнэлгээ Бохир уснын химийн шинжилгээ Бохир ус цэвэрлэгээний туршилт судалгаа Ундны усан дахь химийн шинжилгээ Хатуу хог хаягдлын ойролцоо анализ, туршилт судалгаа шинжилгээ Орчны агаарын шинжилгээ
13 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: HACH 2100Q,
Хийгддэг туршилт судалгаа: Хүрээлэн буй орчны экологийн мониторинг, үнэлгээ Бохир уснын химийн шинжилгээ Бохир ус цэвэрлэгээний туршилт судалгаа Ундны усан дахь химийн шинжилгээ Хатуу хог хаягдлын ойролцоо анализ, туршилт судалгаа шинжилгээ Орчны агаарын шинжилгээ
14 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Вакуум насос /микро/ CAST-DAO-P504-BN,
Хийгддэг туршилт судалгаа: Хүрээлэн буй орчны экологийн мониторинг, үнэлгээ Бохир уснын химийн шинжилгээ Бохир ус цэвэрлэгээний туршилт судалгаа Ундны усан дахь химийн шинжилгээ Хатуу хог хаягдлын ойролцоо анализ, туршилт судалгаа шинжилгээ Орчны агаарын шинжилгээ
15 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Digital Ultrasonic Cleaner,
Хийгддэг туршилт судалгаа: Хүрээлэн буй орчны экологийн мониторинг, үнэлгээ Бохир уснын химийн шинжилгээ Бохир ус цэвэрлэгээний туршилт судалгаа Ундны усан дахь химийн шинжилгээ Хатуу хог хаягдлын ойролцоо анализ, туршилт судалгаа шинжилгээ Орчны агаарын шинжилгээ
16 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Шилэн ус нэрэгч YN-ZD-Z,
Хийгддэг туршилт судалгаа: Хүрээлэн буй орчны экологийн мониторинг, үнэлгээ Бохир уснын химийн шинжилгээ Бохир ус цэвэрлэгээний туршилт судалгаа Ундны усан дахь химийн шинжилгээ Хатуу хог хаягдлын ойролцоо анализ, туршилт судалгаа шинжилгээ Орчны агаарын шинжилгээ
17 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Шатаах зуух,
Хийгддэг туршилт судалгаа: Хүрээлэн буй орчны экологийн мониторинг, үнэлгээ Бохир уснын химийн шинжилгээ Бохир ус цэвэрлэгээний туршилт судалгаа Ундны усан дахь химийн шинжилгээ Хатуу хог хаягдлын ойролцоо анализ, туршилт судалгаа шинжилгээ Орчны агаарын шинжилгээ
18 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Спектрофотометр,
Хийгддэг туршилт судалгаа: Хүрээлэн буй орчны экологийн мониторинг, үнэлгээ Бохир уснын химийн шинжилгээ Бохир ус цэвэрлэгээний туршилт судалгаа Ундны усан дахь химийн шинжилгээ Хатуу хог хаягдлын ойролцоо анализ, туршилт судалгаа шинжилгээ Орчны агаарын шинжилгээ
19 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: DFD-700,
Хийгддэг туршилт судалгаа: Хүрээлэн буй орчны экологийн мониторинг, үнэлгээ Бохир уснын химийн шинжилгээ Бохир ус цэвэрлэгээний туршилт судалгаа Ундны усан дахь химийн шинжилгээ Хатуу хог хаягдлын ойролцоо анализ, туршилт судалгаа шинжилгээ Орчны агаарын шинжилгээ
7. Төлбөрт үйлчилгээ:
1 Төлбөртэй хийгддэг туршилт, судалгаа: Усны орчин, Цахилгаан дамжуулах чанар, Булингар, Хатуулаг, Үлдэгдэл хлор , Аммони, Нитрит, Нитрат, Сульфат, Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч, Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч, Умбуур бодис, Нийт Фосфор, Ууссан хүчилтөрөгч, Тунгалаг/Булингар\, Хром
8. Зураг:

Авто замын материалын лаборатори

Агуулга Үзүүлэлтүүд Нэмэлт
1: Ерөнхий мэдээлэл
1 Сургууль/Хүрээлэн: Барилга, Архитектурын сургууль
2 Тэнхим: Инженерийн байгууламжийн салбар
3 Лабораторийн нэр /Монгол/: Авто замын материалын лаборатори
4 Лабораторийн нэр /Англи/: Laboratory of road material
5 Лабораторийн хаяг: None
6 Ашиглалтад орсон он: 2008
7 Лабораторийн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийг шинэчилсэн он: 2015
8 Судалгааны үндсэн чиглэл: Авт замын далан, хучилтын материалын шинжилгээ
2. Лабораторийн хүний нөөцийн мэдээлэл:
1 Лабораторийн эрхлэгч: САМБУУДОРЖ АМАРБУЯН, 99004497, amarbuyan.s@must.edu.mn
2 Лаборатори хариуцагч ажилтан: Дашдаваа Энхболор, 99133194, enkhbolor08@must.edu.mn
3. Лабораторийн төрөл:
1 Лабораторийн төрөл: Сургалт-судалгааны
4. Магадлан итгэмж:
1 Магадлан итгэмжлэгдсэн эсэх: Тийм
2 Магадлан итгэмжлэлийн төрөл: 1
3 Магадлан итгэмжлэгч байгууллага: Үндэсний итгэмжлэлийн төв
4 Анх итгэмжлэгдсэн он: 2007-11-30T00:00:00
5 Сүүлд итгэмжлэгдсэн он: 2022-12-28T00:00:00
6 Итгэмжлэлийн тодорхойлсон хүрээ: Хөрс, хайрга, Дайрга, элс , ул хөрс, далан, суурийн хягтруулсан хөрс, битум, асфальтбетон
5. Лабораторид гүйцэтгэсэн судалгаа, үр дүнгийн мэдээлэл:
1 Гүйцэтгэсэн судалгааны нэр: Гүүрийн даацын бүтээцийг CARBODUR, SICA WRAP
Он: 2023
Гарсан үр дүн: Өгүүлэл бичиж сэдэв хамгаалсан магистр Баяржаргал
Тоо: 2
2 Гүйцэтгэсэн судалгааны нэр: Гүүрийн даацын бүтээцийг CARBODUR, SICA WRAP
Он: 2023
Гарсан үр дүн: Өгүүлэл бичиж сэдэв хамгаалсан магистр Баяржаргал
Тоо: 2
3 Гүйцэтгэсэн судалгааны нэр: Гүүрийн даацын бүтээцийг CARBODUR, SICA WRAP
Он: 2023
Гарсан үр дүн: Өгүүлэл бичиж сэдэв хамгаалсан магистр Баяржаргал
Тоо: 2
4 Гүйцэтгэсэн судалгааны нэр: Гүүрийн даацын бүтээцийг CARBODUR, SICA WRAP
Он: 2023
Гарсан үр дүн: Өгүүлэл бичиж сэдэв хамгаалсан магистр Баяржаргал
Тоо: 2
6. Лабораторийн тоног төхөөрөмж , багаж:
1 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Хучилтын гадаргуун гулсалтын эсэргүүцлийг хэмжих багаж
Хийгддэг туршилт судалгаа: Хучилтын гадаргуун гулсалтын эсэргүүцлийг хэмжих багаж
2 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Хучилтын гадаргуун гулсалтын эсэргүүцлийг хэмжих багаж
Хийгддэг туршилт судалгаа: Хучилтын гадаргуун гулсалтын эсэргүүцлийг хэмжих багаж
3 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Хучилтын гадаргуун гулсалтын эсэргүүцлийг хэмжих багаж
Хийгддэг туршилт судалгаа: Хучилтын гадаргуун гулсалтын эсэргүүцлийг хэмжих багаж
4 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Хучилтын гадаргуун гулсалтын эсэргүүцлийг хэмжих багаж
Хийгддэг туршилт судалгаа: Хучилтын гадаргуун гулсалтын эсэргүүцлийг хэмжих багаж
5 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Хучилтын гадаргуун гулсалтын эсэргүүцлийг хэмжих багаж
Хийгддэг туршилт судалгаа: Хучилтын гадаргуун гулсалтын эсэргүүцлийг хэмжих багаж
6 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Хучилтын гадаргуун гулсалтын эсэргүүцлийг хэмжих багаж
Хийгддэг туршилт судалгаа: Хучилтын гадаргуун гулсалтын эсэргүүцлийг хэмжих багаж
7. Төлбөрт үйлчилгээ:
1 Төлбөртэй хийгддэг туршилт, судалгаа: Хөрсний шинжилгээ авто замын далан суурийн даац нягтрал тодорхойлох туршилт
8. Зураг:

Хөрсний механикийн лаборатори

Агуулга Үзүүлэлтүүд Нэмэлт
1: Ерөнхий мэдээлэл
1 Сургууль/Хүрээлэн: Барилга, Архитектурын сургууль
2 Тэнхим: Барилгын инженерийн салбар
3 Лабораторийн нэр /Монгол/: Хөрсний механикийн лаборатори
4 Лабораторийн нэр /Англи/: Soil mechanics Laboratory
5 Лабораторийн хаяг: None
6 Ашиглалтад орсон он: 1965
7 Лабораторийн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийг шинэчилсэн он: 2022
8 Судалгааны үндсэн чиглэл: Хөрсний механикийн лаборатори нь туршилт, шинжилгээ хийж гэрээт ажил гүйцэтгэхээс гадна БАС-ийн иргэний ба үйлдвэрийн барилгын инженер (ИБҮБИ), барилгын бүтээц эдлэлийн технологи (ББЭТ), автозамын барилгын инженер (АЗБИ) мэргэжилээр сурч байгаа баклаврын шатлалын оюутнууд (2+2 хөтөлбөрийн оюутнууд)-ад хөрсний физик, механик шинж чанарыг лабораторийн нөхцөлд тодорхойлох хичээлийг явуулдаг.
2. Лабораторийн хүний нөөцийн мэдээлэл:
1 Лабораторийн эрхлэгч: Жүгдэрнамжил Амарбаяр, 88109767, jamarbayar@must.edu.mn
2 Лаборатори хариуцагч ажилтан: БАТБАЯР БҮЖИНХАНД, 99696757, b,bujinkhand@must.edu.mn
3. Лабораторийн төрөл:
1 Лабораторийн төрөл: Сургалт-судалгааны
4. Магадлан итгэмж:
1 Магадлан итгэмжлэгдсэн эсэх: Тийм
2 Магадлан итгэмжлэлийн төрөл: 1
3 Магадлан итгэмжлэгч байгууллага: Үндэсний итгэмжлэлийн төв
4 Анх итгэмжлэгдсэн он: 2007-11-30T00:00:00
5 Сүүлд итгэмжлэгдсэн он: 2022-12-28T00:00:00
6 Итгэмжлэлийн тодорхойлсон хүрээ: Хөрсний физик, механик шинж чанарыг тодорхойлох
5. Лабораторид гүйцэтгэсэн судалгаа, үр дүнгийн мэдээлэл:
1 Гүйцэтгэсэн судалгааны нэр: 1
Он: 1960
Гарсан үр дүн: 1
Тоо: 1
6. Лабораторийн тоног төхөөрөмж , багаж:
1 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Хөрсний бат бэх тодорхойлох хээрийн багаж Portable bearing tester
Хийгддэг туршилт судалгаа: Хөрсний бат бэхийг тодорхойлох
2 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: 3 тэнхлэгийн шахалтын багаж
Хийгддэг туршилт судалгаа: хөрсийг гурван тэнхлэгт шахалтаар турших арга
3 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Хөрсний урсалтын хязгаарын чийг тодорхойлогч Касагранда механик багаж
Хийгддэг туршилт судалгаа: Хөрсний урсалтын хязраарын чийг WL тодорхойлох
4 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Хөрсний шахагдалт тодорхойлох одометрийн багаж
Хийгддэг туршилт судалгаа: Хөрсний шахагдалыг тодорхойлох
5 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Хөрсийг шулуун шилжисхийлтэнд турших багаж
Хийгддэг туршилт судалгаа: Хөрсний шилжээсийн эсэргүүцэл тодорхойлох
6 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: Том хэмхдэст хөрсний элэгдэл тодорхойлогч багаж Лос-Анжелес
Хийгддэг туршилт судалгаа: Том хэмхдэст хөрсний элэгдэл болон өгөршлийн зэргийг тодорхойлох
7. Төлбөрт үйлчилгээ:
1 Төлбөртэй хийгддэг туршилт, судалгаа: Ул хөрсний уян налархайн үзүүлэлт тодорхойлох
2 Төлбөртэй хийгддэг туршилт, судалгаа: Ул хөрсний физик шинжилгээг MNS стандартаар тодорхойлох
3 Төлбөртэй хийгддэг туршилт, судалгаа: Ул хөрсний физик шинжилгээг олон улсын "AASHTO; ASTM" стандартаар тодорхойлох
4 Төлбөртэй хийгддэг туршилт, судалгаа: Ул хөрсний механик үзүүлэлтийг тодорхойлох
8. Зураг:

Газар хөдлөлт инженерчлэлийн лаборатори

Агуулга Үзүүлэлтүүд Нэмэлт
1: Ерөнхий мэдээлэл
1 Сургууль/Хүрээлэн: Барилга, Архитектурын сургууль
2 Тэнхим: Барилгын инженерийн салбар
3 Лабораторийн нэр /Монгол/: Газар хөдлөлт инженерчлэлийн лаборатори
4 Лабораторийн нэр /Англи/: Earthquake Engineering Laboratory
5 Лабораторийн хаяг: None
6 Ашиглалтад орсон он: 2023
7 Лабораторийн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийг шинэчилсэн он: 2021
8 Судалгааны үндсэн чиглэл: Газар хөдлөлт инженерчлэл
2. Лабораторийн хүний нөөцийн мэдээлэл:
1 Лабораторийн эрхлэгч: ЦАМБА ЦОГГЭРЭЛ, 94006988, tsamba@must.edu.mn
3. Лабораторийн төрөл:
1 Лабораторийн төрөл: Судалгааны
4. Магадлан итгэмж:
1 Магадлан итгэмжлэгдсэн эсэх: Үгүй
5. Лабораторид гүйцэтгэсэн судалгаа, үр дүнгийн мэдээлэл:
1 Гүйцэтгэсэн судалгааны нэр: Монгол орны хүрээлэн буй орчин, газар хөдлөлт инженерчлэлийн судалгаа
Он: 2022
Гарсан үр дүн: 1
Тоо: 1
6. Лабораторийн тоног төхөөрөмж , багаж:
1 Лабораторийн үндсэн багаж, тоног төхөөрөмж: MTNEO accelerograph
Хийгддэг туршилт судалгаа: Микротремор
7. Төлбөрт үйлчилгээ:
1 Төлбөртэй хийгддэг туршилт, судалгаа: None
8. Зураг:

Авто замын материал судлалын лаборатори

Агуулга Үзүүлэлтүүд Нэмэлт
1: Ерөнхий мэдээлэл
1 Сургууль/Хүрээлэн: Барилга, Архитектурын сургууль
2 Тэнхим: Инженерийн байгууламжийн салбар
3 Лабораторийн нэр /Монгол/: Авто замын материал судлалын лаборатори
4 Лабораторийн нэр /Англи/: None
5 Лабораторийн хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 2 хороо, Их тойруу , Ш/х: 313, Улаанбаатар 13381 Монгол Улс
6 Ашиглалтад орсон он: 2008
7 Лабораторийн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийг шинэчилсэн он: 2013
8 Судалгааны үндсэн чиглэл: Авто замын техник ашиглалтын түвшин тогтоох ажил
2. Лабораторийн хүний нөөцийн мэдээлэл:
1 Лаборатори хариуцагч ажилтан: САМБУУДОРЖ АМАРБУЯН, None, None
3. Лабораторийн төрөл:
1 Лабораторийн төрөл: Сургалт-судалгааны
4. Магадлан итгэмж:
1 Магадлан итгэмжлэгдсэн эсэх: None
5. Лабораторид гүйцэтгэсэн судалгаа, үр дүнгийн мэдээлэл:
1 Гүйцэтгэсэн судалгааны нэр: Авто замын техник ашиглалтын түвшин тогтоох ажил
Он: None
Гарсан үр дүн: Үр дүнгийн тайланд тусгагдсан
Тоо: None
6. Лабораторийн тоног төхөөрөмж , багаж:
7. Төлбөрт үйлчилгээ:
8. Зураг:

Хөрсний механик

Агуулга Үзүүлэлтүүд Нэмэлт
1: Ерөнхий мэдээлэл
1 Сургууль/Хүрээлэн: Барилга, Архитектурын сургууль
2 Тэнхим: Барилгын инженерийн салбар
3 Лабораторийн нэр /Монгол/: Хөрсний механик
4 Лабораторийн нэр /Англи/: None
5 Лабораторийн хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Бага тойруу, ШУТИС 2 - р байр, 05 тоот
6 Ашиглалтад орсон он: 1965
7 Лабораторийн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийг шинэчилсэн он: 2019
8 Судалгааны үндсэн чиглэл: Автозамын барилга, уул уурхайн геотехник
2. Лабораторийн хүний нөөцийн мэдээлэл:
1 Лаборатори хариуцагч ажилтан: ЖАМЦ АЛТАНЦЭЦЭГ, None, None
3. Лабораторийн төрөл:
1 Лабораторийн төрөл: Сургалт-туршилтын
4. Магадлан итгэмж:
1 Магадлан итгэмжлэгдсэн эсэх: None
5. Лабораторид гүйцэтгэсэн судалгаа, үр дүнгийн мэдээлэл:
1 Гүйцэтгэсэн судалгааны нэр: хөрсний механикийн физик механик шинж чанарын туршилт судалгаа
Он: None
Гарсан үр дүн: туршилтын үр дүнг боловсруулж гэрээт ажлуудын тайланд оруулсан
Тоо: None
6. Лабораторийн тоног төхөөрөмж , багаж:
7. Төлбөрт үйлчилгээ:
8. Зураг:

Барилгын материалын лаборатори

Агуулга Үзүүлэлтүүд Нэмэлт
1: Ерөнхий мэдээлэл
1 Сургууль/Хүрээлэн: Барилга, Архитектурын сургууль
2 Тэнхим: Барилгын инженерийн салбар
3 Лабораторийн нэр /Монгол/: Барилгын материалын лаборатори
4 Лабораторийн нэр /Англи/: None
5 Лабораторийн хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, ШУТИС-ийн II байр
6 Ашиглалтад орсон он: 1980
7 Лабораторийн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийг шинэчилсэн он: 2019
8 Судалгааны үндсэн чиглэл: Бүх төрлийн бетоны физик,механик, усны үйлчлэлтэй холбоотой шинж чанар Барилгын дулаан тусгаарлах материал Шавар ба керамик тоосго, плита хавтанцар Хуурай хольц Портландцемент, гөлтгөнө, гипс, барилгын шохой Бүх төрлийн заслын ажлын хавтан
2. Лабораторийн хүний нөөцийн мэдээлэл:
1 Лаборатори хариуцагч ажилтан: ПҮРЭВ СЭРГЭЛЭН, None, None
2 Лаборатори хариуцагч ажилтан: ДАНЗАНДОРЖ СҮНЖИДМАА, None, None
3 Лаборатори хариуцагч ажилтан: САШКА Ууганбаяр, None, None
4 Лаборатори хариуцагч ажилтан: БАТМӨНХ НАРАНТУЯА, None, None
3. Лабораторийн төрөл:
1 Лабораторийн төрөл: Сургалт-туршилтын
4. Магадлан итгэмж:
1 Магадлан итгэмжлэгдсэн эсэх: None
5. Лабораторид гүйцэтгэсэн судалгаа, үр дүнгийн мэдээлэл:
1 Гүйцэтгэсэн судалгааны нэр: Ган файбертай бетоны судалгаа
Он: None
Гарсан үр дүн: өгүүлэл
Тоо: None
6. Лабораторийн тоног төхөөрөмж , багаж:
7. Төлбөрт үйлчилгээ:
8. Зураг:
  • МАНАЙ ХАЯГ:

    Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль 8-р хороо, Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг Улаанбаатар, Монгол улс 14191

  • ЦАХИМ ХАЯГ:

    research@must.edu.mn

  • ХОЛБОО БАРИХ

    +976-11 318153 +976-11324590 (1030)

© 2022 ШУТИС. Эрдэм шинжилгээний мэдээллийн нэгдсэн систем.