эрдэм шинжилгээний

мэдээллийн нэгдсэн систем

АХИСАН ТҮВШИН

  АХИСАН ТҮВШНИЙ СУРГАЛТ, СУДАЛГАА

Орчин үед судалгааны их сургуулийг “сургалт, судалгааг хослуулах замаар шинжлэх ухаан-боловсролын нэгдлийг хангах оновчтой хэлбэртэй, мэдлэгийн үйлдвэрлэл, хуримтлуулалт, дамжуулалт, түгээн дэлгэрүүлэлтийг үйл ажиллагааныхаа үндсэн чиг үүрэг болгож чадсан их сургууль” хэмээн тодорхойлж байгааг үндэслэн их сургуулийг судалгааны их сургууль болгон хөгжүүлэх зорилгын хүрээнд дэлхийн хөгжингүй улс орны их, дээд сургуулиудын туршлагыг өөрсдийн нөөц бололцоондоо тулгуурлан судлах, хэрэгжүүлэх, магистрантур, докторантурын сургалтын үйл ажиллагааг шинэчилсэн хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулан ажиллаж байна.

          ШУТИС-ийн эрхэм зорилгыг хангах үүднээс ахисан түвшний сургалт, судалгааны ажлын хөтөлбөр нь мэдлэг-инновацид суурилсан "судалгаа-үйлдвэрлэл-үйлчилгээ"-г хөгжүүлэхэд чиглэгдэж байна. Магистр, докторын сургалт, судалгааны ажлын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр судалгааны ажлын онол арга зүйн гүнзгий мэдлэгийг бүрэн эзэмшүүлж, Ентрепренер сэтгэлгээг хөгжүүлж, удирдлагын бүх түвшинд шийдэж чадахуйц,  бүтээлч  судлаачид мэргэжилтэн бэлтгэж шударга, энэрэнгүй, нээлттэй, бүтээлч иргэний нийгмийг бүтээхэд хувь нэмэр оруулна.

         Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэдлэгтэй, зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн, өрсөлдөх чадвартай мэргэжилтнүүд бэлтгэгдэнэ. Мөн  магистрантур, докторантурын сургалтанд суралцах суралцагчдын тоог нэмэгдүүлэх, сургалт судалгааны ажлын чанарыг дээшлүүлэх, судалгаа шинжилгээний ажлын цар хүрээг өргөжүүлэх,  элсэлт, төгсөлт, сургалт судалгааны ажлын уялдаа холбоог сайжруулах тал дээр түлхүү анхааран ажиллаж байна.  

 

                 

 •  ДОКТОРАНТУРЫН           ДОКТОРЫН СУРГАЛТ,             ДОКТОРАНТУРЫН                ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ 
 • СУРГАЛТЫН ЭЛСЭЛТ       СУДАЛГААНЫ АЖИЛ           СУРГАЛТЫН ТӨГСӨЛТ       ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ

 
 • ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ӨГҮҮЛЭЛ 1131
 • СУДЛААЧИД 837
 • ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮТЭЭЛ 134
 • СУДАЛГААНЫ ЛАБОРАТОРИ 33
 • ТӨСӨЛ, ГЭРЭЭТ АЖИЛ 139
 • ИЛТГЭЛ 470
 • ЭШЛЭГДСЭН ӨГҮҮЛЭЛ 447
 • ОЮУНЫ ӨМЧ 158
 • МАНАЙ ХАЯГ:

  Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль 8-р хороо, Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг Улаанбаатар, Монгол улс 14191

 • ЦАХИМ ХАЯГ:

  research@must.edu.mn

 • ХОЛБОО БАРИХ

  +976-11 318153 +976-11324590 (1030)

© 2022 ШУТИС. Эрдэм шинжилгээний мэдээллийн нэгдсэн систем.