эрдэм шинжилгээний

мэдээллийн нэгдсэн систем

ЦАГ ҮЕИЙН

МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

...
Шанхайн Зам харилцааны их сургуулийн Инновацын төвтэй хамтран ажиллаж байна.

Шанхайн Зам харилцааны их сургуулийн Ухаалаг тээврийн хэрэгсэлийн инновацын төвтэй хамтран ажиллаж байна.

2023:11:09 12:11
...
ШУТИС-ийн Докторантурын сургалтад шинээр элсэгчдийн анхааралд

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн докторантурт шинээр элсэх хүсэлтэй иргэдийг 2023 оны 8 сарын 21-ний өдрөөс 9 сарын 15-ны өдрүүдэд цахимаар бүртгэнэ.

2023:08:15 11:08

ШУТИС-ИЙН ЭШ-НИЙ БҮТЭЭЛИЙН ЭМХЭТГЭЛД ХЭВЛҮҮЛЭХ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ӨГҮҮЛЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН ЗАГВАР

© 2022 ШУТИС. Эрдэм шинжилгээний мэдээллийн нэгдсэн систем.