эрдэм шинжилгээний

мэдээллийн нэгдсэн систем

ДОТООД ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

ШУТИС-ИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

 

  • ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ӨГҮҮЛЭЛ 969
  • СУДЛААЧИД 837
  • ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮТЭЭЛ 125
  • СУДАЛГААНЫ ЛАБОРАТОРИ 33
  • ТӨСӨЛ, ГЭРЭЭТ АЖИЛ 207

© 2022 ШУТИС. Эрдэм шинжилгээний мэдээллийн нэгдсэн систем.