эрдэм шинжилгээний

мэдээллийн нэгдсэн систем

ШИНЭ ТЕХНОЛОГИ

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль нь Монгол улсын нийгэм, эдийн засаг, аж үйлдвэрийн салбарын хөгжлийн голлох технологиудыг зохион бүтээгч эрдэмтэдийн уурхай юм.   

Аж ахуй, бизнес эрхлэгч та бүхэнд ямар технологи хэрэгтэй байна.

Манай судлаачдын судалгааны үр дүн, технологиудтай танилцаж бидэнтэй хамтран ажиллах боломж үргэлж нээлттэй байх болно. Технологи сонирхогч аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэд, хэн бүхэнд бид дараахи нөхцлүүдийг санал болгож байна. 

  • Технологи лицензийн гэрээгээр ашиглах 
  • Технологи худалдан авах 
  • Шинээр хамтарсан гарааны компани байгуулах 
  • Технологи хөгжүүлэлтийн хамтарсан үйл ажиллагаа явуулах

Эдгээр нөхцөл тус бүрээр Технологи дамжуулах төв зөвлөгөө мэдээлэл, хүргэж хамтран ажиллах болно.  

 

 

© 2022 ШУТИС. Эрдэм шинжилгээний мэдээллийн нэгдсэн систем.