эрдэм шинжилгээний

мэдээллийн нэгдсэн систем

БОДЛОГО, ЗОРИЛТУУД

ЗОРИЛГО

ШУТИС-2030 Стратеги төлөвлөгөөнд тусгасан урт хугацааны үндсэн зорилго “2030 онд Дэлхийн шилдэг 1000 сургуулийн нэг болох”-ын хүрээнд (1) багш, судлаач, оюутны шинэ мэдлэг, бүтээл туурвих үйл ажиллагааг оновчтой зохион байгуулах, (2) холбогдон үүсэх оюуны өмчийн эрхийн хамгаалалт, хадгалалтын механизмыг боловсронгуй болгох, (3) судлаачдын ур чадвар, судалгааны чадавхийг бэхжүүлэх үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг хангана. 

СУДАЛГААНЫ ЗОРИЛТ: 

Монгол улс, олон улсын хэмжээнд тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэхүйц судалгааг хөгжүүлнэ. ​

ИННОВАЦИЙН ЗОРИЛТ: 

Технологи-үнэ цэнийг бүтээгч инновацийн кластер болон хөгжинө.

 • ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ӨГҮҮЛЭЛ 969
 • СУДЛААЧИД 837
 • ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮТЭЭЛ 125
 • СУДАЛГААНЫ ЛАБОРАТОРИ 33
 • ТӨСӨЛ, ГЭРЭЭТ АЖИЛ 207
 • МАНАЙ ХАЯГ:

  Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль 8-р хороо, Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг Улаанбаатар, Монгол улс 14191

 • ЦАХИМ ХАЯГ:

  research@must.edu.mn

 • ХОЛБОО БАРИХ

  +976-11 318153 +976-11324590 (1030)

© 2022 ШУТИС. Эрдэм шинжилгээний мэдээллийн нэгдсэн систем.