эрдэм шинжилгээний

мэдээллийн нэгдсэн систем

ЗАХИАЛГА

Захиалга харах

Эрдмийн зөвлөлийн өрөө 1-203

1

Суудлын тоо

40

 

2

Талбайн хэмжээ

80 м2

 

3

Зориулалт

Эрдэм шинжилгээний хурал, зөвлөгөөн, сургалт  явуулах

 

4

Тоног төхөөрөмж

 • Дэлгэц
 • Прожектор
 • Индэр

 

5

Жич: 2 дах өдрөөс бусад үед ашиглах боломжтой   Төлбөрийн мэдээлэл харах

 
Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын танхим 8-р байрны 12 давхрын хурлын танхим

1

Суудлын тоо

80-100

 

2

Талбайн хэмжээ

160 м2

 

3

Зориулалт

ОУ-ын эрдэм  шинжилгээний хурал, зөвлөгөөн, сургалт  явуулах

 

4

Тоног төхөөрөмж

 • Лед дэлгэц
 • Прожектор
 • Индэр
 • Уулзалтын өрөө 9 хүн

 

5

Жич: Оюутны ачаалал багатай, амралтын үед ашиглах боломжтой  Төлбөрийн мэдээлэл харах 

 

  

Магистр, докторын  хамгаалалтын өрөө 3-207 тоот

1

Суудлын тоо

30

 

2

Талбайн хэмжээ

80 м2

 

3

Зориулалт

Доктор, магистрын диплом хамгаалалт, 

эрдэм  шинжилгээний хурал, зөвлөгөөн, сургалт  явуулах

 

4

Тоног төхөөрөмж

 • Дэлгэц
 • Прожектор
 • Индэр

 

5

Жич: Оюутны ачаалал багатай, амралтын үед ашиглах боломжтой. Доктор магистрын хамгаалалт явуулахад тохиромжтой  

Төлбөрийн мэдээлэл харах

 
 • ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ӨГҮҮЛЭЛ 969
 • СУДЛААЧИД 837
 • ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮТЭЭЛ 125
 • СУДАЛГААНЫ ЛАБОРАТОРИ 42
 • ТӨСӨЛ, ГЭРЭЭТ АЖИЛ 207

© 2022 ШУТИС. Эрдэм шинжилгээний мэдээллийн нэгдсэн систем.