эрдэм шинжилгээний

мэдээллийн нэгдсэн систем

ШУТИС-ийн доктор, магистрын бүртгэл эхэллээ
Админ 2023.01.18

ШУТИС-ийн докторантурт элсэгчдийн бүртгэл:

2023 оны 01 дүгээр сарын 17-ноос 02 дугаар сарын 01 өдрийг дуустал ШУТИС-ийн 8 дугаар байрны 602 тоотод бүртгэнэ.

ШУТИС-ийн магистрантурт элсэгчдийн бүртгэл:

2023 оны 01 дүгээр сарын 16-наас 02 дугаар сарын 06 өдрийг хүртэл бүртгэнэ.

Бүртгэл: www.elselt.edu.mn

© 2022 ШУТИС. Эрдэм шинжилгээний мэдээллийн нэгдсэн систем.