эрдэм шинжилгээний

мэдээллийн нэгдсэн систем

“ЮНЕСКО”-гийн оролцооны хөтөлбөрийн сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна
Админ 2024.01.25

ЮНЕСКО нь Оролцооны хөтөлбөрөөрөө дамжуулан өөрийн зорилго, зорилтуудыг олон улсад сурталчлан таниулж, ЮНЕСКО болон гишүүн улсууд хоорондын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэхийг зорьдог. Оролцооны хөтөлбөр нь 2 жил тутамд хэрэгждэг ба 2024-2025 оны сонгон шалгаруулалт зарлагдаад байна.

Оролцооны хөтөлбөрийн хүрээнд боловсрол, соёл, байгалийн шинжлэх ухаан, нийгэм ба хүмүүнлэгийн шинжлэх ухаан болон мэдээлэл харилцаа холбооны салбарт хэрэгжих үндэсний хэмжээний 26,000 ам.доллар, дэд бүс нутгийн хэмжээний 28,000 ам.доллар, бүс нутгийн хэмжээний 38,000 ам.долларын төсөвтэй төслийг хэрэгжүүлэх боломжтой. Төсөл нь ЮНЕСКО-ийн үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл, дунд хугацааны стратеги, томоохон төсөл, хөтөлбөрүүдтэй нийцсэн байх, мөн хурал, сургалт, семинар зохион байгуулах, судалгаа хийх, ном товхимол эрхлэн гаргах замаар салбарын хөгжилд хувь нэмэр оруулах, чадавх бэхжүүлэхэд чиглэсэн байх шаардлагатай. ЮНЕСКО-ийн 2024-2025 оны хөтөлбөрт тодорхойлсон тэргүүлэх чиглэлүүд болон жендэрийн эрх тэгш байдалтай холбоотой төсөл байвал давуу тал болно.

2024-2025 оны Оролцооны хөтөлбөрийн төслийн сонгон шалгаруулалтад төслөө илгээхийг хүсвэл өргөдлийн маягтын дагуу төслийн дэлгэрэнгүй танилцуулга, төсвийг бэлтгэж 2024 оны 2 дугаар сарын 16-ны өдрийн дотор b.khulan@unesco.mn, urna@must.edu.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх холбоосоор нэвтэрч авна уу.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000388017

 

Монголын үндэсний комисс “ЮНЕСКО”

  • МАНАЙ ХАЯГ:

    Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль 8-р хороо, Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг Улаанбаатар, Монгол улс 14191

  • ЦАХИМ ХАЯГ:

    research@must.edu.mn

  • ХОЛБОО БАРИХ

    +976-11 318153 +976-11324590 (1030)

© 2022 ШУТИС. Эрдэм шинжилгээний мэдээллийн нэгдсэн систем.