эрдэм шинжилгээний

мэдээллийн нэгдсэн систем

ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэлд хэвлүүлэх эрдэм шинжилгээний өгүүллийн шинэчлэсэн загвар

 

Өгүүлэл бичихэд ашиглах загвар (template DOCX) Татаж авах 

Шинэчилсэн загвараар бичсэн жишээ өгүүлэл

 

  • ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ӨГҮҮЛЭЛ 969
  • СУДЛААЧИД 837
  • ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮТЭЭЛ 125
  • СУДАЛГААНЫ ЛАБОРАТОРИ 33
  • ТӨСӨЛ, ГЭРЭЭТ АЖИЛ 207

© 2022 ШУТИС. Эрдэм шинжилгээний мэдээллийн нэгдсэн систем.