эрдэм шинжилгээний

мэдээллийн нэгдсэн систем

Манай эрдэмтэд №2
Админ 2023.09.20

№2 Философийн шинжлэх ухааны доктор, профессор Д.Дагвадорж

Буддын гүн ухаан, Монгол уламжлал

Энэхүү бүтээлд нэгдүгээрт: буддын гүн ухаан, буддын шашин хоёр бол нэг эх сурвалжит бөгөөд дорно дахины ард түмний сэтгэл оюуны үнэт бүтээл болохыг, хоёрдугаарт: буддын гүн ухаан нь өөрөө гүн агууллгатай сэтгэлгээний охь чадавхийн бүтээл, гуравдугаарт: мэргэдийн ялангуяа монголын мэргэдийн турвисан бүтээл, буддын сэтгэхүйн уламжлалыг гүнзийрүүлсэн төдийгүй, монгол гүн ухааны соёлын уламжлалд үнэт хувь нэмэр оруулж чадсаныг эх сурвалжаар хөөн судлаж, нэгтгэн дүгнэсэн байна. 

© 2022 ШУТИС. Эрдэм шинжилгээний мэдээллийн нэгдсэн систем.