эрдэм шинжилгээний

мэдээллийн нэгдсэн систем

Манай эрдэмтэд №38
Админ 2022.11.04

№38 Техникийн шинжлэх ухааны доктор С.Батхуяг

Эрчмийн салбарын хөгжлийн стратеги:онол аргазүй, практикийн зарим асуудал

Эрдэм шинжилгээний товчоон байдлаар бичсэн ба энэ номонд шинжлэх ухааны докторын зэрэг горилсон бүтээлүүдийн хураангуй нэг сэдэвт бэсрэг бүтээл, эрдэм шинжилгээний хуралд хэлэлцүүлж нийтлүүлсэн илтгэлүүд, Монгол улсын Эрчмийн салбарын хөгжил, шинэчлэлтийн асуудлаар бичсэн ярилцлага, нийтлэл, эрдэм шинжилгээний өгүүллүүдийг тоймлон оруулав. 

© 2022 ШУТИС. Эрдэм шинжилгээний мэдээллийн нэгдсэн систем.