эрдэм шинжилгээний

мэдээллийн нэгдсэн систем

Манай эрдэмтэд №50
Админ 2023.09.20

№50 Техникийн  ухааны доктор, профессор Г.Цогбадрах

Мэдээлэл холбооны сүлжээний бүтцийн судалгаа, оновчлол

Уг бүтээлд I. Цахилгаан соронзон орон зай, II. Нийтийн үйлчилгээний орон зай, III. Монгол улсын цахилгааны холбооны үйлчилгээний чанарын үзүүлэлтийг тодорхойлох судалгаа, IV. Мэдээлэл холбооны сүлжээний бүтцийн судалгаа, оновчлол, V.Судалгаа шинжилгээний аргууд, VI.Эрдэм шинжилгээний өгүүлэлэ, нийтлэл, шүүмж, автореферат, VII.Стандарт, хөтөлбөрүүдийн судалгаа гэсэн үндсэн бүлгээс бүрдсэн бөгөөд олон жилийн судалгаа туршилтын ажлын үр дүн, арга аргачлалыг тус тус багтаасан байна.

© 2022 ШУТИС. Эрдэм шинжилгээний мэдээллийн нэгдсэн систем.