эрдэм шинжилгээний

мэдээллийн нэгдсэн систем

Үндэсний судалгааны нэгдсэн “Sudalgaa.gov.mn” цахим платформын хэрэглээнд нэвтэрлээ
Админ 2024.03.13

Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын Төрийн бүтээмжийн үндэсний хорооноос санаачлан хөгжүүлж буй үндэсний судалгааны нэгдсэн “Sudalgaa.gov.mn” цахим платформыг хэрэглээнд нэвтрүүлж байгаа тул  платформтой танилцана уу.

Холбоос: https://sudalgaa.gov.mn/

Танилцуулга: https://www.facebook.com/watch/?v=212616518344786

Sudalgaa.gov.mn нь хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хүрээнд төр, хувийн хэвшил, олон улсын байгууллага, мэргэжлийн байгууллагуудаас хийсэн судалгааны сан бүрдүүлж, олон нийтэд нээлттэй болгох, эргэх холбоог нэмэгдүүлэх функц бүхий нэгдсэн платформ юм. Тус платформыг ашигласнаар эрдэмтэн судлаачид, оюутан сурагч, бизнес эрхлэгч хэн бүхэн Монгол Улсын шинжлэх ухаан, нийгэм, эдийн засаг, соёлын болон бүхий л салбарын судалгааг хялбараар хайж, ашиглах боломжтой болж байна.

 

СУДАЛГАА ХӨГЖҮҮЛЭЛТИЙН АЛБА

АХИСАН ТҮВШНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН АЛБА

© 2022 ШУТИС. Эрдэм шинжилгээний мэдээллийн нэгдсэн систем.