эрдэм шинжилгээний

мэдээллийн нэгдсэн систем

Манай эрдэмтэд №1
Админ 2023.09.20

№ 1 Геологи-минералогийн шинжлэх ухааны доктор, профессор Ж.Лхамсүрэн 

Монгол орны зарим эрдсийн гарал үүсэл

Монгол орны зарим эрдсийн гарал үүсэл, болор, хайлуур жонш, өнгөт эрдэнийн чулуу, ховор металлын ордын геологийн тогтоц, минерлоги, байршлын зүй тогтол, газрын гүн дахь, эрдэс төрүүлэгч уусмалын шинж төрхийг танин мэдэх, термобарогеохимийн судалгааг хөгжүүлэх асуудлыг энэхүү бүтээлдээ багтаасан байна.  

© 2022 ШУТИС. Эрдэм шинжилгээний мэдээллийн нэгдсэн систем.