эрдэм шинжилгээний

мэдээллийн нэгдсэн систем

Манай эрдэмтэд №3
Админ 2023.09.20

№3 Монгол улсын гавъяат багш, Академич, Техникийн шинжлэх ухааны доктор, профессор Ч.Авдай

Эрдмийн бүтээлийн товчоон

Манай оронд зэрлэг байдлаар болон таримал талбайд ургадаг чацарганыг механикжсан аргаар хураах, үйлдвэрлэлийн аргаар боловсруулсан судалгаа туршилтын  үр дүнг энэхүү бүтээлийн 1.2 бүлэгт багтаасан байна. 3-р бүлэгт Монгол улсад тосолгооны материалыг ашиглаж байгаа байдал, шийдвэрлэх асуудал, 4-р бүлэгт Монгол улсын аж үйлдвэр, түүнийг хөгжүүлэх асуудал зэрэг судалгааны аргуудыг  багтаасан байна

© 2022 ШУТИС. Эрдэм шинжилгээний мэдээллийн нэгдсэн систем.