эрдэм шинжилгээний

мэдээллийн нэгдсэн систем

Манай эрдэмтэд №4
Админ 2022.09.12

№4 Академич, Техникийн эдийн засгийн шинжлэх ухааны доктор, профессор П.Очирбат

Уул уурхайн технологи, экологи, стратеги

Энэхүү бүтээлд Монгол орны эрдэс баялгийн салбарын тогтвортой хөгжлийн стратеги болон газрын хэвлийн ашиглалт, хамгаалалтыг экологитой холбон судласан бөгөөд ялангуяа улсын эдийн засгийн хөгжилд онцгой байр эзэлдэг алт, газрын тос, уран, зэс, нүүрс, зэрэг ашигт малтмалын олборлолт боловсруулалтын технологийн инновацын асуудал зэргийг уг бүтээлд багтаасан байна. 

© 2022 ШУТИС. Эрдэм шинжилгээний мэдээллийн нэгдсэн систем.