эрдэм шинжилгээний

мэдээллийн нэгдсэн систем

Манай эрдэмтэд №5
Админ 2023.09.20

№5     Монгол улсын төрийн шагналт, Академич, Техникийн шинжлэх ухааны доктор,           профессор Д.Содномдорж

Цахилгаан эрчим хүчний системийн математик загварууд ба аргууд(онол-хэрэглээ)

Цахилгаан эрчим хүчний системийн тогтсон горимын тооцооны математик загвар ба аргууд, эрчим хүчний хэмнэлтын системийн горимын оновчлолын аргачлал, алгоритм, цахилгаан эрчи хүчний хэмнэлтийн бодлого, түүнийг хэрэгжүүлэх арга зам, хууль эрх зүйн үндэс, цахилгаан системийн статик, динамик тогтворжилтын судалгааны уламжлалт болон орчин үеийн шинжлэлийн аргууд, тодорхой бус олонлогын онол, түүнийг цахилгаан системийн тооцоонд хэрэглэх талаар энэ боть номонд багтаасан байна.  

© 2022 ШУТИС. Эрдэм шинжилгээний мэдээллийн нэгдсэн систем.