эрдэм шинжилгээний

мэдээллийн нэгдсэн систем

Манай эрдэмтэд №6
Админ 2022.09.12

№6 Техникийн шинжлэх ухааны доктор, профессор Ц.Жадамбаа

Силикат, керамик материалыг нам темпратурт шатааж гарган авах онол ба технологийн үндэс

Керамик болон силикатан материал(цемент)-ийн үйлдвэрлэлийн хөгжлийн нэг гол хүчин зүйл болж буй эрчим хүч, түүхий эд хэмнэх, элбэг олдоцтой чанарын шаардлага хангахгүй түүхий эд ашиглах, керамик болон цементийн шатаалтын температурыг бууруулах, керамикийн бүтэц бүрдэлтийн талаар онолын чиглэлтэй явуулсан судалгааны гол ажлуудаас толилуулж байна. 

© 2022 ШУТИС. Эрдэм шинжилгээний мэдээллийн нэгдсэн систем.