эрдэм шинжилгээний

мэдээллийн нэгдсэн систем

СУДАЛГААНЫ ЛАБОРАТОРИ

СУДАЛГААНЫ ЛАБОРАТОРИУД

ШУТИС-ийн судалгааны лабораториуд судалгааны чиглэлийн хүрээнд төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, судалгаа боловсруулалтын ажлыг гүйцэтгэх, багш, судлаач, оюутнуудыг судалгааны ажилд оролцуулж судлаачдыг бэлтгэх, эрдэм шинжилгээ, туршилт судалгааны ажлын тасралтгүй үйл ажиллагааг хангахаар ажиллаж байна. 

Эрдэм шинжилгээ, технологи, инновацийн төв /8-р байр/ дээр ажиллаж буй судалгааны лабораториуд

Д/д

Лаборатори, төслийн нэр

Өрөөний тоо

Талбайн хэмжээ
/м.кв/

Хариуцагч нэгж, эрхлэгчийн нэр

 

I

II

III

IV

А.

Одоо ажиллаж байгаа нүүлгэн шилжүүлсэн салбар дундын нээлттэй судалгааны лаборатори

8

496.13

 

1

Биомеханикийн судалгааны лаборатори

1

80.88

Нээлттэй боловсролын төв, Д.Ганбат

2

Хүнс судлалын эрдэм шинжилгээ, судалгааны лаборатори

7

415.25

ҮТС-ийн нээлттэй инновацийн төв  Б.Очирхуяг

Б.

Инженер технологийн дээд боловсрол төслийн хүрээнд байгуулагдах лаборатори MJEED

3

184.07

 

3

Монгол орны хүрээлэн буй орчин, газар хөдлөлтийн инженерчлэлийн судалгааны лаборатори

1

78.74

БАС-ийн Барилгын инженерчлэлийн салбар  Төслийн удирдагч Ц.Цоггэрэл

4

Цахилгаан хангамжийн судалгааны лаборатори  /Эрчим хүчний дамжуулалт, түгээлтийн инновацийн судалгаа төсөл/  

1

59.67

ЭХС-ийн Цахилгаан инженерийн салбар, Б.Сэргэлэн

5

Байгалийн нөөц материал судлалын лаборатори  "Монгол орны эрдэс баялагийн суурь судалгаа" сэдэвт төсөл

1

45.66

ГУУС-ийн Геологи, гидрогеологийн салбар,С.Жаргалан

В.

ШУТИС-ийн бүрэлдэхүүн сургуулиуд  өөрийн хөрөнгө оруулалтаар шинээр байгуулсан лабораториуд

9

482.1

 -

6

Архитектур дизайны студи

1

41.45

БАС-ийн Архитектурын салбар, И.Гончигбат

7

Усны микробиологийн лаборатори

1

58.46

БАС-ийн Хүрээлэн буй орчны инженерчлэлийн салбар, О.Чулуунхуяг

8

Антарктид судлалын лаборатори

1

40.6

ГУУС-ийн газрын тос, өрөмдлөгийн салбар,
 Л.Дүгэржав

9

АНУ-ын хөрөнгө оруулалттай Trimble лаборатори                              

1

58.46

ГУУС-ийн геодизийн салбар,  Л.Оюунцэцэг

10

Дулаан хангамж, дулаан масс солилцооны судалгааны лаборатори

1

81.59

ЭХС-ийн Дулааны салбар, П.Бямбацогт

11

Суурь судалгааны төвийн  лаборатори

1

32.66

ХШУС-ийн математикийн тэнхим, Сонинбаяр

12

Технологийн инкубатори

1

54.48

Технологи дамжуулалтын төв, Т.Ганбаатар

13

Систем судалгааны төв

1

54.74

Нээлттэй боловсролын төв, Б.Ууганбаяр

14

Inteligent design судалгааны лаборатори

1

59.67

МехТС-ийн Н.Пүрэвдорж

Г.

Аж ахуй нэгж байгууллагын хандив, гадаад, дотоодын төсөл хөтөлбөрөөр шинээр байгуулсан лабораториуд

8

547.86

 -

15

Хүрээлэн буй орчин усны лаборатори

1

78.74

ГУУС-ийн Геологи, гидрогеологийн салбар, Н.Буянхишиг

16

Үл эвдэх сорилын лаборатори

1

59.67

ХШУС-ийн Ажлын өрөө
/офисс/,Физикийн тэнхим, Б.Түмэндэмбэрэл

17

Иж бүрэн реле хамгаалалт, хяналт удирдлагын скада системийн лаборатори

1

81.59

ЭХС-ийн цахилгаан инженерийн салбар, Адарсүрэн

18

Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт, хиймэл оюун ухааны лаборатори

1

54.74

ЭХС-ийн Цахилгаан техникийн салбар,

Бя.Бат-Эрдэнэ

19

SMART CITY Нээлттэй лаборатори ERASMUS төсөл

1

80.88

ИАТС, Я.Наранцэцэг

20

Виртуал Реалити лаборатори

1

78.49

ИАТС, Д.Гантулга

21

Финландын Тампере их сургуулийн Гарааны компанийн салбар өрөө

1

54.15

ИАТС, Я.Наранцэцэг

22

Intelligent ICT Convergence Research and Development (R&D) Laboratory

1

59.6

МХТС-ийн Холбооны салбар, Г.Хишигжаргал

Нийт

28 өрөө

1710.2м2

  • ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ӨГҮҮЛЭЛ 969
  • СУДЛААЧИД 837
  • ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮТЭЭЛ 125
  • СУДАЛГААНЫ ЛАБОРАТОРИ 33
  • ТӨСӨЛ, ГЭРЭЭТ АЖИЛ 207

© 2022 ШУТИС. Эрдэм шинжилгээний мэдээллийн нэгдсэн систем.