эрдэм шинжилгээний

мэдээллийн нэгдсэн систем

Түмэнжаргал БАЯСАА
Админ 2024.01.02

“BEST RESEARCH PAPER 2022” уралдааны хамгийн олон бүтээлтэй судлаач,  Хамтран зохиогч

 Овог нэр:  Түмэнжаргал БАЯСАА

Албан тушаал: Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль, Эрдэм шинжилгээ, инновацийн ажилтан

Судалгааны чиглэл: Модлог судлал

1. Бүтээлийн нэр: Modeling of radial variations of wood  properties in naturally regenerated trees of Betula platyphylla grown in Selenge, Mongolia

Хэвлэгдсэн сэтгүүл: Journal of Wood Science (ISSN: 14350211)

DOI дугаар: 10.1186/s10086-021-01993-5    Үзүүлэлт: CiteScore 5.1

2. Бүтээлийн нэр: Within-tree and radial variations of wood properties in naturally regenerated trees of Betula platyphylla grown in Nikko, Japan

Хэвлэгдсэн сэтгүүл: International Wood Products Journal  (ISSN: 20426445)

DOI дугаар: 10.1080/20426445.2020.1861733   Үзүүлэлт: CiteScore 2.4

3. Бүтээлийн нэр: Modeling of radial variations in wood properties and comparison of juvenile and mature wood of four common conifers in Mongolia

Хэвлэгдсэн сэтгүүл: Holzforschung  (ISSN: 00183830)

DOI дугаар: 10.1515/hf-2021-0107    Үзүүлэлт: CiteScore 4.4

Судалгааны бүтээлийн товч танилцуулга

Манай орны ойн сан 140 гаруй зүйлийн мод, сөөгнөөс бүрдэх бөгөөд 18929,8 мянган га талбайг эзлэн оршино. Энэ нь нийт нутаг дэвсгэрийн 8,2 хувийг эзэлнэ. Ойгоор бүрхэгдсэн талбайн 81,2 хувийг шилмүүс, навчит ой, 15,8 хувийг заган ой, 3 хувийг сөөг эзэлдэг. Шилмүүст, навчит ойн 72 хувийг шинэс, 11,1 хувийг хус, 9,5 хувийг хуш, 6,3 хувийг нарс, үлдэх 1,1 хувийг бусад модод эзэлнэ. Монгол Улсын ойн нийт нөөц 1316,3 сая.м3 бөгөөд Монгол орны ойн сангийн нийт талбайн 82,8 хувийг хамгаалалтын бүсийн, 17,2 хувийг ашиглалтын бүсийн ой эзэлдэг. Монгол улс 1 жилд дунджаар 69,0 мян. шоометр үйлдвэрлэлийн хэрэглээний мод, 530 мян. шоометр түлээний мод, нийт 569 мян. шоометр мод бэлтгэж ирсэн. Ой модны ашиглалтын түвшинг нэмэгдүүлэх, гүн боловсруулах, олон төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх технологи нь модлогийн шинж чанарын үзүүлэлтүүдтэй хамааралтай байдаг. Хамтарсан судалгаагаар Монгол орны хус, шинэс, нарс, хуш, гацуур модны модлогийн физик, механик шинж чанарын үзүүлэлтүүдийн радиусын дагуух өөрчлөлтийн судалгааг хийсэн.  

  

  

 

  • МАНАЙ ХАЯГ:

    Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль 8-р хороо, Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг Улаанбаатар, Монгол улс 14191

  • ЦАХИМ ХАЯГ:

    research@must.edu.mn

  • ХОЛБОО БАРИХ

    +976-11 318153 +976-11324590 (1030)

© 2022 ШУТИС. Эрдэм шинжилгээний мэдээллийн нэгдсэн систем.