эрдэм шинжилгээний

мэдээллийн нэгдсэн систем

Болд ТУНГАЛАГТАМИР
Админ 2024.01.02

Бүтээлийн нэр: 1. Tuned selectivity and enhanced activity of CO2 methanation over Ru catalysts by modified metal-carbonate interfaces  

DOI: 10.1016/j.jechem.2021.04.039

Бүтээлийн нэр:2. Modified Ni-carbonate interfaces for enhanced CO2 methanation activity: Tuned reaction pathway and reconstructed surface carbonates   DOI: 10.1016/j.jcat.2022.06.001

Бүтээлийн нэр: 3. CO2methanation over γ-Al2O3nanosheets-stabilized Ni catalysts: Effects of MnOxand MoOxadditives on catalytic performance and reaction pathway

DOI: 10.1016/j.jcou.2022.102113

  • МАНАЙ ХАЯГ:

    Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль 8-р хороо, Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг Улаанбаатар, Монгол улс 14191

  • ЦАХИМ ХАЯГ:

    research@must.edu.mn

  • ХОЛБОО БАРИХ

    +976-11 318153 +976-11324590 (1030)

© 2022 ШУТИС. Эрдэм шинжилгээний мэдээллийн нэгдсэн систем.