эрдэм шинжилгээний

мэдээллийн нэгдсэн систем

Юндэн ГАНЧИМЭГ
Админ 2024.01.02

Бүтээлийн нэр: A Natural Zeolite Developed with 3-Aminopropyltriethoxysilane and Adsorption of Cu(II) from Aqueous Media

DOI:  10.3390/app122211344

© 2022 ШУТИС. Эрдэм шинжилгээний мэдээллийн нэгдсэн систем.