эрдэм шинжилгээний

мэдээллийн нэгдсэн систем

Шагдар ЭНХБАЯР
Админ 2024.01.02

Бүтээлийн нэр: New integration mechanism of solar energy into 300 MW coal-fired power plant: Performance and techno-economic analysis       

DOI: 10.1016/j.energy.2021.122005

© 2022 ШУТИС. Эрдэм шинжилгээний мэдээллийн нэгдсэн систем.