эрдэм шинжилгээний

мэдээллийн нэгдсэн систем

Түмэнжаргал БАЯСАА
Админ 2024.01.02

Бүтээлийн нэр: Clonal variations and effects of juvenile wood on lumber quality in Japanese larch       

DOI: 10.1080/17480272.2020.1779809

© 2022 ШУТИС. Эрдэм шинжилгээний мэдээллийн нэгдсэн систем.